Hakkımızda Tarifeler İletişim
TC Kimlik No ile SMS APIAna Sayfa
Sistem Gereksinimleri
Kullanılacak Karakterlere İlişkin Uyarılar
Standart Dil Çevrimine İlişkin Uyarılar
TC Kimlik Numarasına Mesaj Gönderiminde Kullanılacak Yönteme İlişkin Uyarılar
Raporlamaya İlişkin Uyarılar
XML Api Hata Kodları
Kullanıcı Bilgilerinin Kontrolü
TC Kimlik Numarası Formatına İlişkin Uyarılar
Gönderen Bilgisi Kullanımına İlişkin Uyarılar
160 Karakter Üstü Gönderimlerde (Concat SMS) Karakter Kontrolüne İlişkin Uyarılar
Raporlamada Durum Bilgisi Kontrolüne İlişkin Uyarılar
Soap Api Hata Kodları

Genel

Mobildev XML API, XML teknolojisi ve HTTP protokolü kullanarak gerçekleştirilen, fiziksel üç katmanlı mimariye sahip Mobildev SMS Gateway’e istemci ucundan gelen taleplerin belirli standartlara uygun olarak gönderilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

Yazılım geliştiriciler, belirtilen şekilde hazırlamış oldukları XML ifadelerini, http://apitc.mobildev.net/xmlapi.aspx (bundan sonra gateway olarak anılacaktır) adresine, kendi çözümlerinde bir XMLHTTP isteği oluşturarak gönderirler. Gönderilen XML ifadesi Mobildev XML Parser tarafından işlenir. Eğer XML ifadesinde ya da XML ifadesi içerisinde bulunan parametre düğümlerinin herhangi birinde hata oluşmuşsa, yakalanan hata HTTP üzerinden önceden tanımlı bir kod olarak göndericiye iletilir. Eğer bir hata olmamışsa gönderilmiş olan XML ifadesinin işlevine uygun geri dönüş ifadesi hazırlanıp HTTP üzerinden göndericiye iletilir.

Mobildev SOAP API, SOAP teknolojisini kullanarak geliştirilen üç katmanlı mimariye sahip Mobildev TC Kimlik SMS Gateway’a istemci ucundan gelen talepleri belirli standartlara uygun olarak gönderilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Yazılım geliştiriciler, bu servise http://apitc.mobildev.net/api.asmx (bundan böyle gateway olarak anılacaktır) adresinden ulaşabilirler.

Sistem Gereksinimleri

Mobildev XML API ve SOAP API çözümlerini kullanabilmeniz için gereken minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.
 • Windows 98 SE, ME, 2000, XP, UNIX, Linux ya da MacOS İşletim Sistemi

 • İnternet Explorer 6 SP1 (Windows Platformu için)

 • cURL kütüphanesi (PHP kullanan geliştiriciler için)


Kullanıcı Bilgilerinin Kontrolü

SMS gönderimine başlamadan önce SMS kullanıcı bilgilerinin kontrolü sağlanmalıdır. Mevcut SMS hesabınız bulunmuyorsa test hesabı almak için TIKLAYINIZ.

XML API

Gateway'e yollanan kullanıcı bilgilerinin doğruluğu sistem tarafından kontrol edilerek kullanıcı hesabına ait kredi bilgisi ve orijinatör bilgisi sistem tarafından gönderilir. Kullanıcı bilgilerinin kontrolü sırasında Username, company_code, password ve action bilgileri kontrol edilir.

Username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.

Company Code: SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
Password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
Action: Gateway'e gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiğini rakamsal bazda ifade eden parametre düğümüdür.

<MainReportRoot>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>4</Action>
</MainReportRoot>


Kullanıcı bilgilerinin kontrolünde olması gereken XML ifadesi aşağıdaki gibidir:
<MainReportRoot>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>4</Action>
</MainReportRoot>


Bilgi Kontrolü İçin Örnek XML İfadesi:

<MainReportRoot>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>4</Action>
</MainReportRoot>

Gateway'e gönderilen bilgilerin kontrolü gerçekleştirildiğinde; bilgiler doğruysa aşağıdaki geri dönüş değerini alırsınız:
Kontör sayısı<10>
Originator1<10>
Originator2<10>
OriginatorN


Gateway'e gönderilen bilgilerin kontrolü gerçekleştirildiğinde; bilgiler hatalıysa 01 Hata Kodu döner. Hata Kodu 01, Hatalı Kullanıcı Adı – Şifre – Bayi Kodu bilgilerinden birinin ya da tamamının hatalı olduğu anlamına gelir. Bu durumda Mobildev Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçip bilgilerinizi kontrol etmelisiniz.

SOAP API

public string GetInfo(string username, string companycode, string password) String Username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
String Company Code:
SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
String Password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.

Örnek SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body> <GetInfo xmlns="http://www.mobildev.net/">
<username>string</username>
<companycode>string</companycode>
<password>string</password>
</GetInfo>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Geri Dönüş Örnek SOAP Verisi

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetInfoResponse xmlns="http://www.mobildev.net/">
<GetInfoResult>string</GetInfoResult>
</GetInfoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri dönüş değerlerinde bulunan <10> LineFeed karakterini temsil etmektedir. Originator bilgisi SMS gönderimlerinizde hedef GSM numarasının “Gönderen” kısmında çıkacak olan bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgi 11 karakterlik nümerik ya da alfanümerik karakterlerden oluşan (Türkçe ve &,<,> gibi özel karakterler içermeyen) bir ifade olabilir.


Test Hesabı AlProjem Var!

Kullanılacak Karakterlere İlişkin Uyarılar

Gönderim sırasında;
 • Türkçe karakterler (ç,ş,ü,ö,ğ,Ç,Ü,Ş,Ğ,Ö,İ) .
 • ~, ^^, &, <, >, €, £, ã, Ã, ‰, €, ©, ®, ∞, ° simgeleri
 • LineFeed, Enter, Tab komutları

  kesinlikle kullanılmamalıdır.
Mesaj metni içerisinde sadece ( ), [ ], { }, =, *, ?, \, /, %, +, #, !, ”, :, ;, _, | simgeleri kullanılabilir.

TC Kimlik Numarası Formatına İlişkin Uyarılar

TC Kimlik Numaraları 11111111111 şeklinde ve TcKimlik parametre düğümü içerisinde yazılmalıdır.

Kullanım Örneği:

<TcKimlik>11111111111</TcKimlik>


Standart Dil Çevrimine İlişkin Uyarılar

Mesaj metni oluşumunda ASCII (Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) karakterleri dışında karakter kullanımı varsa Dil Çevirici kullanılması gerekmektedir.


Çevirici Kod Örneği:

public static string ConvertMessage(string message)
{
message = message.Replace("Ü", "U");
message = message.Replace("ü", "u");
message = message.Replace("Ğ", "G");
message = message.Replace("ğ", "g");
message = message.Replace("İ", "I");
message = message.Replace("ı", "i");
message = message.Replace("Ş", "S");
message = message.Replace("ş", "s");
message = message.Replace("Ç", "C");
message = message.Replace("ç", "c");
message = message.Replace("Ö", "O");
message = message.Replace("ö", "o");
message = message.Replace("é", "e");
message = message.Replace("`", "'");
message = message.Replace("^", "'");
message = message.Replace("…", ".");
message = message.Replace("ˆ", "'");
message = message.Replace("‘", "'");
message = message.Replace("’", "'");
message = message.Replace("‘", "'");
message = message.Replace("\r", "");
message = message.Replace("\n", "");
message = message.Replace("\r\n", "");
message = message.Replace("?", "##S##");
message = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(message));
message = message.Replace("?", "");
message = message.Replace("##S##", "?");
message = message.Replace("&", "&");
message = message.Replace("<", "<");
message = message.Replace(">", ">");
return message;
}

Gönderen Bilgisi (Alfanumerik/Originator) Kullanımına İlişkin Uyarılar

Gönderen Bilgisi (Alfanumerik/Originator), mesaj gönderimlerinde gönderici kısmında yer alan; firmaya özel tanımlanmış 11 karakterden oluşan gönderici adıdır. Gönderim sırasında hesap aktivasyonunda aktivasyon biriminin tanımladığı Gönderen Bilgisi'nin aynısı Originator Parametre düğümü içerisinde yazılmalıdır. Gönderen Bilgisi tanımlı bilgiyle eşleşmezse 06 Hata Kodu alınır. Hata Kodu 06, Tanımsız Originator bilgisi anlamına gelir.

Büyük ve Küçük Harfli Örnek Kullanım:

<Originator>MOBILDEV</Originator>
<Originator>mobildev</Originator>


Unutmayın: Originator ifadesinde Türkçe karakterler ve &, <, >, -, ( ), [ ], / gibi simgeler kesinlikle kullanılmamalıdır!

TC Kimlik Numarasına Mesaj Gönderiminde Kullanılacak Yönteme İlişkin Uyarılar

Toplu olarak gönderilecek mesajlar tek tek paketler halinde değil toplu paketler halinde gönderilmelidir. Tek tek gönderilen paketler sistemde yoğunluk oluşturmakta ve bu yoğunluk mesajların gitmesinde gecikmeye neden olmaktadır. Gönderilecek mesajlar mümkün olduğunca tek bir XML ifadesi hazırlanarak Gateway'e yollanmalıdır. İnternet bağlantısı ve sistem yoğunluğu nedenleriyle olası gecikmeleri önlemek için önerilen SMS paketi boyutu 30.000 adettir.

Mobildev XML API SMS gönderimleri için iki çeşit XML ifadesi sunmaktadır;
 • SMS To Many
 • SMS MultiSenders
SMS to Many:
XML
SMS To Many ifadesi, aynı mesajı birden fazla TC Kimlik Numarasına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS paketi boyutu 30.000 adettir. Aşağıda SMS To Many XML ifadesi gösterilmektedir:
<MainmsgBody>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>0</Action>
<Mesgbody>message</Mesgbody>
<TcKimlik>TC Kimlik No1, TC Kimlik No2</TcKimlik>
<Originator>originator</Originator>
<SDate></SDate>
</MainmsgBody>

SMS To Many XML İfadesi Örneği

<MainmsgBody>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>0</Action>
<Mesgbody>dogum gununuz kutlu olsun</Mesgbody>
<TcKimlik>11111111111</TcKimlik>
<Originator>MOBILDEV</Originator>
<SDate>010120121530</SDate>
</MainmsgBody>
Username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
Company Code: SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
Password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
Action: Gateway'e gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiğini rakamsal bazda ifade eden parametre düğümüdür.
Mesgbody: Gönderilecek mesaj içeriğini ifade eder.
TcKimlik: Mesajın gönderileceği TC Kimlik numaralarını ifade eder.
Originator: Mesajın gönderildiği TC Kimlik numarasına ait GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak kullanıcı adını ifade eder.
SDate: ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder.

SOAP

SMSToMany aynı mesajı birden fazla TC Kimlik numarasına gönderirken kullanılan fonksiyondur. Fonksiyon parametreleri arasında yer alan tcKimlikList’e mesajların gönderileceği TC Kimlik numaraları arasına virgül koyularak yazılır.[WebMetot]

public string SMSToMany(string username, string companycode, string password, string tcKimlikList, string message, string sdate, string originator)


String Username:
Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder. String Company Code: SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
String Password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.

String tcKimlikList: SMS gönderilecek TC numarası veya numara listesini ifade eder.

String message: Gönderilecek mesaj metnini ifade eder. Bu mesaj metni 160 karakterden uzun olabilir.

String sdate: Mesajın gönderileceği tarihi ifade eder. Bu alan boş bırakılırsa mesaj hemen gönderilir. Geçerli tarih formatı: 311220120859 (GünAyYılSaatDakika) şeklindedir.

String originator: Mesajın gönderildiği TC Kimlik numarasına ait GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak kullanıcı adını ifade eder.

Örnek SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SMSToMany xmlns="http://www.mobildev.net/">
<username>string</username>
<companycode>string</companycode>
<password>string</password>
<tcKimlikList>string</tcKimlikList>
<message>string</message>
<sdate>string</sdate>
<originator>string</originator>
</SMSToMany>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Geri Dönüş Örnek SOAP Verisi

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetInfoResponse xmlns="http://www.mobildev.net/">
<GetInfoResult>string</GetInfoResult>
</GetInfoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Eğer Originator parametre düğümüne herhangi bir değer girmezseniz kullanıcıya ait tanımlanmış olan ilk Originator bilgisi kullanılır. Eğer SDate parametre düğümüne bir değer girmezseniz mesaj gönderim işlemi hemen baslar. Bir değer belirtirseniz mesaj gönderim işlemi o tarihte yapılır.

XML ifadesi Gateway’a ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:
 1. İşlem Başarılıysa: “ID: 1234567” şeklinde mesaj gönderim paketine ait TimerID bilgisi döner.
 2. Hata Oluşmuşsa: Bkz. Hata Kodları

160 Karakter Üstü Gönderimlerde (Concat SMS) Karakter Kontrolüne İlişkin Uyarılar

Karakter uzunluğuna göre SMS adedi tabloda belirtildiği şekilde olmaktadır:

1 ile 153 karakter arası 1 SMS
153 ile 306 karakter arası 2 SMS
306 ile 459 karakter arası 3 SMS
459 ile 612 karakter arası 4 SMS

Unutmayın: 160 karakteri geçen mesajlarda giden her mesajın uzunluğu 153 karaktere düşmektedir!

SMS MultiSender

XML
SMS MultiSenders ifadesi, farklı mesajları farklı GSM numaralarına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS paketi boyutu 30.000 adettir. Aşağıda SMS MultiSenders XML ifadesi gösterilmektedir:

<MainmsgBody>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>1</Action>
<Messages>
<Message>
<Mesgbody>message1</Mesgbody>
<TcKimlik>TC Kimlik No1</TcKimlik>
</Message>
<Message>
<Mesgbody>message2</Mesgbody>
<TcKimlik>TC Kimlik No2</TcKimlik>
</Message>
</Messages>
<Originator>originator</Originator>
<SDate></SDate>
</MainmsgBody>

SMS MultiSenders XML İfadesi Örneği

<MainmsgBody>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>1</Action>
<Messages>
<Message>
<Mesgbody>dogum gununuz kutlu olsun</Mesgbody>
<TcKimlik>1111111111</TcKimlik>
</Message>
<Message>
<Mesgbody>yeni yilinizi kutlariz.</Mesgbody>
<TcKimlik>22222222222</TcKimlik>
</Message>
</Messages>
<Originator>MOBILDEV</Originator>
<SDate></SDate>
</MainmsgBody>


SOAPSMS MultiSenders ifadesi, farklı mesajları farklı TC Kimlik numaralarına ait GSM numaralarına göndermek için kullanılır.[WebMetot]
public string MultiSender(string username, string companycode, string password, SMSInfo[] smsInfoArray, string sDate, string originator)

String username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder. String companycode: SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
String password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.StringSMSInfo[] smsInfoArray: Mesaj metni ve tcKimlik numarası bilgilerinin detaylarının bulunduğu SMSInfo nesnesine ait array objesidir. Bu obje iki Field’tan oluşmaktadır:
• String TcKimlikNo
• String Message
String message: Gönderilecek mesaj metnini ifade eder. Bu mesaj metni 160 karakterden uzun olabilir.String sdate: Mesajın gönderileceği tarihi ifade eder. Bu alan boş bırakılırsa mesaj hemen gönderilir. Geçerli tarih formatı: 311220120859 (GünAyYılSaatDakika) şeklindedir.String originator: Mesajın gönderildiği TC Kimlik numarasına ait GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak kullanıcı adını ifade eder.

Örnek SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
<MultiSender xmlns="http://www.mobildev.net/"> <username>string</username>
<companycode>string</companycode> <password>string</password>
<smsInfoArray> <SMSInfo>
<TcKimlikNo>string</TcKimlikNo> <Message>string</Message>
</SMSInfo> <SMSInfo>
<TcKimlikNo>string</TcKimlikNo> <Message>string</Message>
</SMSInfo>
</smsInfoArray>
<sDate>string</sDate>
<originator>string</originator>
</MultiSender>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Gateway’a ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:
1. İşlem başarılıysa: “ID: 3152005” seklinde mesaj gönderim paketine ait TimerID bilgisi döner.
2. Hata oluşmuşsa: Bkz. Hata Kodları

Geri Dönüş Örnek SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<MultiSenderResponse xmlns="http://www.mobildev.net/">
<MultiSenderResult>string</MultiSenderResult>
</MultiSenderResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Raporlamaya İlişkin Uyarılar

Mobildev XML API ve SOAP API gönderilen SMS mesajlarının raporlanması için iki çeşit raporlama seçeneği sunmaktadır:
• Gönderilen Mesaj Bazında (TimerID) Raporlama
• Tarih Bazında Raporlama

XML

Gönderilen Mesaj Bazında (TimerID) Raporlama:

Yapılan her SMS paketi (XML ifadesi) gönderiminde sistem TimerID bilgisi verir. TimerID, gönderilen SMS paketine sistem tarafından otomatik olarak atanan numaradır.

TimerID (paket bazında) rapor almak için aşağıdaki XML ifadesi kullanılmalıdır ve Action parametresi 3 olmalıdır:<MainReportRoot>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>3</Action>
<MsgID>TimerID</MsgID>
</MainReportRoot>


TimerId Bazında Rapor Alma Örneği:

<MainReportRoot>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>3</Action>
<MsgID>65432</MsgID>
</MainReportRoot>


Tarih Bazında Raporlama:

Tarih Bazında Raporlama için Action parametresi 2 olmalıdır. Tarih aralığı belirtmek için Fdate, raporun başlangıç tarihi; Ldate, raporun bitiş tarihinin girilmesi gereken parametrelerdir.

Tarih bazında rapor almak için aşağıdaki XML ifadesi kullanılmalıdır:
<MainReportRoot>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>2</Action>
<FDate>year-month-day</FDate>
<LDate>year-month-day</LDate>
</MainReportRoot>


Tarih Bazında Raporlama Örneği:

<MainReportRoot>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>2</Action>
<FDate>2012-01-01</FDate>
<LDate>2012-03-31</LDate>
</MainReportRoot>


XML ifadesi Gateway’a ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:
1- İşlem Başarılıysa: “TimerID<32>TC Kimlik Numarası<32>Durum<10>"
Geri Dönüş Değeri
Örneği

65432<32>11111111111<32>2<10>
65432<32>22222222222<32>3<10>


2- Hatalı Geri Dönüş Değeri bknz: Hata Kodları


SOAP

Gönderilen Mesaj Bazında (ReportByID) Raporlama:

TimerID (Mesaj kodu) bazında raporlama bir SMS paketine ait mesaj gönderim hareketlerini raporlamada kullanılır.

[WebMetot]

public string ReportByID(string username, string companycode, string password, string packetid)


Örnek SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ReportByID xmlns="http://www.mobildev.net/"> <username>string</username>
<companycode>string</companycode>
<password>string</password>
<packetid>string</packetid>
</ReportByID>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


1. İşlem Başarılıysa:
TimerID<32>TC Kimlik Numarası<32>Durum<10>


TimerID Bazında Raporlama Geri Dönüş Değeri Örneği
1234<32>11111111111<32>2<10>
1234<32>22222222222<32>3<10>


2. Hata Oluşmuşsa: Bkz. Hata Kodları

Örnek Geri Dönüş SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ReportByIDResponse xmlns="http://www.mobildev.net/">
<ReportByIDResult>string</ReportByIDResult>
</ReportByIDResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Tarih Bazında Raporlama (ReportbyDate):

Tarih bazında raporlama, belirtilen iki tarih arasında yapılan SMS gönderim hareketlerinin toplu halde raporlanmasında kullanılır.

[WebMetot]

public string ReportByDate(string username, string companycode, string password, string FDate, string LDate)


Örnek SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ReportByDate xmlns="http://www.mobildev.net/">
<username>string</username>
<companycode>string</companycode>
<password>string</password>
<FDate>string</FDate>
<LDate>string</LDate>
</ReportByDate>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


1. İşlem Başarılıysa:
TimerID<32>TC Kimlik Numarası<32>Durum<10>


Tarih Bazında Raporlama Geri Dönüş Değeri Örneği
1234<32>11111111111<32>2<10>
1234<32>22222222222<32>3<10>


2. Hata Oluşmuşsa: Bkz. Hata Kodları

Geri Dönüş SOAP Verisi Örneği
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ReportByDateResponse xmlns="http://www.mobildev.net/">
<ReportByDateResult>string</ReportByDateResult>
</ReportByDateResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Unutmayın: Raporlar sadece geriye dönük 3 ay öncesine kadar sistemden çekilebilmektedir!

Raporlamada Durum Bilgisi Kontrolüne İlişkin Uyarılar

Raporlama sırasında gönderimi başarı olan paket için 3 farklı durum bilgisi döner:
 • "1" mesajın beklemede olduğunu;
 • "2" mesajın gönderildiğini;
 • "3" mesajın iletilmediğini ifade eder.

XML API Hata Kodları

Hata Kodu
Açıklama
01
Hatalı Kullanıcı Adı
Hatalı Şifre
Hatalı Bayi Kodu
02
Mesaj Gönderimi: Yetersiz kredi
Geçersiz ID: Böyle bir mesaj (ID) kodu yok
Raporlama: Paket işlenmemiş ya da Gateway tarafında beklemede
03
Tanımsız Action parametresi
04
Gelen XML yok
05
XML düğümü eksik ya da hatalı
06
Tanımsız Orijinatör bilgisi
07
Mesaj kodu (ID) yok
08
Verilen tarihler arasında SMS gönderimi yok
09
Tarih alanları boş - hatalı
10
SMS gönderilemedi
11
Tanımlanamayan hata

SOAP API Hata Kodları

Hata Kodu
Açıklama
01
Hatalı Kullanıcı Adı
Hatalı Şifre
Hatalı Bayi Kodu
02
Mesaj Gönderimi: Yetersiz kredi
Geçersiz ID: Böyle bir mesaj (ID) kodu yok
Raporlama: Paket işlenmemiş ya da Gateway tarafında beklemede
06
Tanımsız Orijinatör bilgisi
07
Mesaj kodu (ID) yok
08
Verilen tarihler arasında SMS gönderimi yok
09
Tarih alanları boş - hatalı
10
SMS gönderilemedi
11
Tanımlanamayan hata


Test Hesabı AlProjem Var!
TC Kimlik No ile SMS api,TC Kimlik Numarasına SMS api,TCKN api,TC Kimlik No İle SMS Gönderme api,TC Kimlik No api,TC Kimlik No SOAP api,TC Kimlik No XML api,Developer,Wiki


Follow @mobildev_tweets