Hakkımızda Tarifeler İletişim
Türkçe Karakterli SMS APIAna Sayfa
Sistem Gereksinimleri
Hata Kodları
Mesaj Gönderimi
Kullanım Şekli
Kullanıcı Bilgileri Kontrolü
Raporlama

  Türkçe Karakterli SMS API Kullanım Kılavuzunu indirmek için TIKLAYINIZ!

Genel

Toplu SMS gönderim hizmetimizi kullanmak isteyen yazılım geliştiricilerin, sistemimize entegre olmalarını sağlayacak XML API aracının nasıl kullanıldığını açıklamak için hazırlanmıştır.
Mobildev XML API, XML teknolojisi ve HTTP protokolü kullanılarak gerçekleşen, fiziksel üç katmanlı mimariye sahip Mobildev SMS Gateway’e istemci ucundan gelen taleplerin belirli standartlara uygun olarak gönderilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Yazılım geliştiriciler, bu belgede belirtilen şekilde hazırladıkları XML ifadelerini, http://8bit.mobilus.net/ (Gateway) adresine, kendi çözümlerinde bir XMLHTTP isteği oluşturarak gönderirler. Gönderilen XML ifadesi Mobildev XML Parser tarafından islenir. Eğer XML ifadesinde ya da XML ifadesi içinde bulunan parametre düğümlerinin herhangi birinde bir hata oluşmuşsa, yakalanan hata HTTP üzerinden önceden tanımlı bir kod olarak göndericiye iletilir. Eğer bir hata oluşmamışsa gönderilmiş olan XML ifadesinin işlevine uygun geri dönüş ifadesi hazırlanıp HTTP üzerinden göndericiye iletilir. Önceden tanımlı Hata Kodları, belgenin ilgili ayrımında ayrıntılı olarak açıklanacaktır.


Sistem Gereksinimleri

Mobildev XML API çözümünü kullanabilmeniz için gereken minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.


Kullanım Şekli

Mobildev XML API çözümü aşağıdaki uyarılar göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır:


Hata Kodları

Hata Kodu
Açıklama
01
Hatalı kullanıcı adı – şifre – bayi kodu
02
Mesaj Gönderimi: Yetersiz kredi
Geçersiz ID: Böyle bir mesaj (ID) kodu yok
Raporlama: Paket işlenmemiş ya da Gateway tarafında beklemede
03
Tanımsız Action parametresi
04
Gelen XML yok
05
XML düğümü eksik ya da hatalı
06
Tanımsız Orijinatör bilgisi
07
Mesaj kodu (ID) yok
08
Verilen tarihler arasında SMS gönderimi yok
09
Tarih alanları boş - hatalı
10
SMS gönderilemedi
11
Tanımlanamayan hata
12
Mesaj Metni alanı boş
13
Mesaj metni alanı 268 karakterden uzun
14
GSM Numara(ları) boş bırakılamaz
15
Hatalı Gönderim Tarihi


Kullanıcı Bilgileri Kontrolü

Aşağıdaki XML ifadesini parametre düğümlerine istenen bilgileri ekleyerek Gateway’e yolladığınızda kullanıcı kontör bilgisi ve originator tanımları geri dönüş değerleri olarak gönderilir:

<MainReportRoot>
   <UserName>username-companycode</UserName>
   <PassWord>password </PassWord>
   <Action>4</Action>
</MainReportRoot>

Yukarıdaki XML ifadesinde: 
Parametre
Açıklama
UserName
Mobildev SMS servislerinde tanımlı kullanıcı adınızı,
PassWord
Tanımlı olan kullanıcı adınıza ait şifreyi,
Action
Gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini ifade eder.

NOT: UserName parametre düğümüne değişken aktarılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Aktarılan parametre değeri username-company_code şeklinde olmalıdır. Buradaki username parametresi kullanıcı adınızı, company_code parametresi ise bağlı olduğunuz kanalı ifade etmektedir.
Kullanıcı bilgileri kontrolü için hazırlanmış XML ifadesi

<MainReportRoot>
  <UserName>test-mb1000</UserName>
  <PassWord>testpassword </PassWord>
  <Action>4</Action>
</MainReportRoot>


Mesaj Gönderimi

Mobildev XML API SMS gönderimi için aşağıdaki XML ifadelerini sunmaktadır:
 1. SMS To Many
 2. SMS To Many Concat
 3. SMS MultiSenders
 4. SMS MultiSenders Concat


SMS To Many
SMS To Many ifadesi, aynı mesajı birden fazla GSM numarasına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS paketi boyutu 30.000 adettir.

Aşağıdaki örnekte SMS To Many XML ifadesi gösterilmektedir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MainmsgBody>
   <UserName>test-mb1000</UserName>
   <PassWord>testsifresi</PassWord>
   <Action>0</Action>
   <Mesgbody>Türkçe karakter SMS Gönderimi</Mesgbody>
   <Numbers>5321234567,5331234567</Numbers>
   <Originator></Originator>
   <SDate>310520132000</SDate>
</MainmsgBody>


Yukarıdaki XML ifadesinde:
Parametre
Açıklama
UserName
Sistemimizde tanımlı olan kullanıcı adınızı,
PassWord
Sistemimizde tanımlı olan kullanıcı adınıza ait şifreyi,
Action
Gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini,
Mesgbody
Gönderilecek mesaj içeriğini,
Numbers
Mesajın gönderileceği GSM numaralarını,
Originator
Mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak ifadeyi,
SDate
ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder.

Eğer Originator parametre düğümüne herhangi bir değer girmezseniz kullanıcıya ait tanımlanmış olan ilk Originator bilgisi kullanılır. Eğer SDate parametre düğümüne bir değer girmezseniz mesaj gönderim işlemi hemen başlar. Bir değer belirtirseniz mesaj gönderim işlemi o tarihte yapılır.
XML ifadesi Gateway'e ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:
 1. İşlem başarılıysa: "ID: 3152005" şeklinde mesaj gönderim paketine ait TimerID bilgisi döner.
 2. Hata oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları-Tablo
SMS ToMany Concat
SMS To Many ifadesi, aynı mesajı birden fazla GSM numarasına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS paketi boyutu 30.000 adettir.

Aşağıdaki örnekte SMS To Many XML ifadesi gösterilmektedir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MainmsgBody>
   <UserName>test-mb1000</UserName>
   <PassWord>testsifresi</PassWord>
   <Action>40</Action>
   <Mesgbody>Türkçe karakter SMS Gönderimi Türkçe karakter SMS Gönderimi Türkçe karakter SMS Gönderimi Türkçe karakter SMS Gönderimi Türkçe karakter SMS Gönderimi </Mesgbody>
   <Numbers>5321234567,5331234567</Numbers>
   <Originator></Originator>
   <SDate>310520132000</SDate>
</MainmsgBody>


Yukarıdaki ifadelerde: 
Parametre
Açıklama
UserName
Sistemimizde tanımlı olan kullanıcı adınızı,
PassWord
Sistemimizde tanımlı olan kullanıcı adınıza ait şifreyi,
Action
Gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini,
Mesgbody
Gönderilecek mesaj içeriğini,
Number
Mesajın gönderileceği GSM numarasını,
Originator
Mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak ifadeyi,
SDate
ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder.

Eğer Originator parametre düğümüne herhangi bir değer girmezseniz kullanıcıya ait tanımlanmış olan ilk Originator bilgisi kullanılır. Eğer SDate parametre düğümüne bir değer girmezseniz mesaj gönderim işlemi hemen başlar. Bir değer belirtirseniz mesaj gönderim işlemi o tarihte yapılır.
XML ifadesi Gateway'e ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:
 1. İşlem başarılıysa: "ID: 3152005" şeklinde mesaj gönderim paketine ait TimerID bilgisi döner.
 2. Hata oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları-Tablo

Mesaj metnini yazdığınızda:
  1  > <=   70 Karakter arası 1 mesaj
70  > <= 134 Karakter arası 2 mesaj
134 > <= 201 Karakter arası 3 mesaj
201 > <= 268 Karakter arası 4 mesaj şeklinde gidecektir.

SMS MultiSenders
SMS MultiSenders ifadesi, farklı mesajları farklı GSM numaralarına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS paketi boyutu 30.000 adettir.

Aşağıdaki örnekte SMS MultiSenders XML ifadesi gösterilmektedir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MainmsgBody>
  <UserName>username-companycode</UserName>
   <PassWord>password</PassWord>
  <Action>1</Action>
  <Messages>
    <Message>
      <Mesgbody>Türkçe karakter SMS Gönderimi</Mesgbody>
      <Number>5321234567</Number>
    </Message>
    <Message>
      <Mesgbody>Türkçe karakter SMS Gönderimi</Mesgbody>
      <Number>5331234567</Number>
    </Message>
  </Messages>
  <Originator></Originator>
  <SDate></SDate>
</MainmsgBody>


Yukarıdaki XML ifadesinde:
Parametre
Açıklama
UserName
Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınızı,
PassWord
Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınıza ait şifreyi,
Action
Gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini,
Mesgbody
Gönderilecek mesaj içeriğini,
Numbers
Mesajın gönderileceği GSM numaralarını,
Originator
Mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak ifadeyi,
SDate
ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder.

Eğer Originator parametre düğümüne herhangi bir değer girmezseniz kullanıcıya ait tanımlanmış olan ilk Originator bilgisi kullanılır. Eğer SDate parametre düğümüne bir değer girmezseniz mesaj gönderim işlemi hemen başlar. Bir değer belirtirseniz mesaj gönderim işlemi o tarihte yapılır.

XML ifadesi Gateway'e ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:
 1. İşlem başarılıysa: "ID: 3152005" şeklinde mesaj gönderim paketine ait TimerID bilgisi döner.
 2. Hata oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları-Tablo

SMS MultiSenders Concat
SMS MultiSenders ifadesi, farklı mesajları farklı GSM numaralarına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS paketi boyutu 30.000 adettir.
Aşağıdaki örnekte SMS MultiSenders XML ifadesi gösterilmektedir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MainmsgBody>
  <UserName>username-companycode</UserName>
   <PassWord>password</PassWord>
  <Action>41</Action>
  <Messages>
    <Message>
      <Mesgbody>Türkçe karakter SMS Gönderimi</Mesgbody>
      <Number>5321234567</Number>
    </Message>
    <Message>
      <Mesgbody>Türkçe karakter SMS Gönderimi</Mesgbody>
      <Number>5331234567</Number>
    </Message>
  </Messages>
  <Originator></Originator>
  <SDate></SDate>
</MainmsgBody>


Yukarıdaki XML ifadesinde:
Parametre
Açıklama
UserName
Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınızı,
PassWord
Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınıza ait şifreyi,
Action
Gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini,
Mesgbody
Gönderilecek mesaj içeriğini,
Numbers
Mesajın gönderileceği GSM numaralarını,
Originator
Mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak ifadeyi,
SDate
ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder.

Eğer Originator parametre düğümüne herhangi bir değer girmezseniz kullanıcıya ait tanımlanmış olan ilk Originator bilgisi kullanılır. Eğer SDate parametre düğümüne bir değer girmezseniz mesaj gönderim işlemi hemen başlar. Bir değer belirtirseniz mesaj gönderim işlemi o tarihte yapılır.
XML ifadesi Gateway'e ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:
 1. İşlem başarılıysa: "ID: 3152005" şeklinde mesaj gönderim paketine ait TimerID bilgisi döner.
 2. Hata oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları-Tablo
Mesaj metnini yazdığınızda:
  1  > <=   70 Karakter arası 1 mesaj
70  > <= 134 Karakter arası 2 mesaj
134 > <= 201 Karakter arası 3 mesaj
201 > <= 268 Karakter arası 4 mesaj şeklinde gidecektir.


Raporlama

Mobildev XML API, gönderilen SMS mesajlarının raporlanması için iki çeşit raporlama seçeneği sunmaktadır:

Tarih Bazında Raporlama
Tarih Bazında Raporlama, belirtilen iki tarih arasında yapılan SMS gönderim hareketlerinin toplu halde raporlanmasında kullanılır.
Aşağıdaki örnekte tarih bazında raporlama için gereken XML ifadesi gösterilmektedir.

<MainReportRoot>
    <UserName>username-company_code</UserName>
      <PassWord>password</PassWord>
      <Action>2</Action>
      <FDate>2012-06-28</FDate>
    <LDate>2012-07-28</LDate>
</MainReportRoot>


Yukarıdaki ifadelerde:
Parametre
Açıklama
UserName
Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınızı,
PassWord
Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınıza ait şifreyi,
Action
Gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini,
FDate
Raporun başlangıç tarihini ("Yıl-Ay-Gün" şeklinde),
LDate
Raporun bitiş tarihini ("Yıl-Ay-Gün" şeklinde) ifade etmektedir.

XML ifadesi Gateway'e ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:
1. İşlem başarılıysa:  "TimerID<32>GSM Numarası<32>Durum<10*>"  şeklindedir. 
Örnek: Tarih bazında raporlama geri dönüş değeri
1234<32>905358838799<32>2<10>
1234<32>905428838799<32>3<10>
1234<32>905558838799<32>1<10>
Not: Durum bilgisinde: "1" mesajın beklemede olduğunu, "2" gönderildiğini, "3" ise iletilmediğini belirtir. Geri dönüş değerlerinin tümünde bulunan <32> boşluk karakterini, <10> LineFeed karakterini temsil etmektedir.

2. Hata oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları-Tablo

TimerID Bazında Raporlama
TimerID (Mesaj Kodu) bazında raporlama bir SMS paketine ait mesaj gönderim hareketlerini raporlamada kullanılır.

Aşağıdaki örnekte TimerID bazında raporlama için gerekli ifadeler gösterilmektedir.

<MainReportRoot>
      <UserName>username-company_code</UserName>
      <PassWord>password</PassWord>
      <Action>3</Action>
      <MsgID>TimerID</MsgID>
</MainReportRoot>


Yukarıdaki ifadelerde:
Parametre
Açıklama
UserName
 Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınızı,
PassWord
Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınıza ait şifreyi,
Action
Gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiği bilgisini,
MsgID
Rapor almak istenilen SMS paketine ait TimerID bilgisini ifade etmektedir.

XML ifadesi Gateway'e ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:

1. İşlem başarılıysa: 
"TimerID<32>GSM Numarası<32>Durum<10*>"  şeklindedir. 
Örnek: TimerID bazında raporlama geri dönüş değeri
1234<32>905448838799<32>2<10>
1234<32>905378838799<32>3<10>
1234<32>905058838799<32>1<10>

Not: Durum bilgisinde: "1" mesajın beklemede olduğunu, "2" gönderildiğini, "3" ise iletilmediğini belirtir. Geri dönüş değerlerinin tümünde bulunan <32> boşluk karakterini, <10> LineFeed karakterini temsil etmektedir. 
2. Hata oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları-Tablo


Test Hesabı AlProjem Var!
türkçe karakterli sms api, türkçe karakter sms apisi, türkçe karakterli sms gönderme api, türkçe karakterle sms gönderme apisi, toplu sms api, toplu mesaj api, toplu mesajlaşma api, yurtdışı sms api, api nedir, toplu sms apisi,


Follow @mobildev_tweets