Hakkımızda Tarifeler İletişim
COM Object SMS APIAna Sayfa
Sistem Gereksinimleri
Kullanılacak Karakterlere İlişkin Uyarılar
Gönderen Bilgisi Kullanımına İlişkin Uyarılar
Raporlamaya İlişkin Uyarılar
Hata Kodları
Kullanıcı Bilgilerinin Kontrolü
GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar
Toplu SMS Gönderiminde Kullanılacak Yönteme İlişkin Uyarılar
Raporlamada Durum Bilgisi Kontrolüne İlişkin Uyarılar
COM Object Api Örnek Kodları


COM Object API Kullanım Kılavuzunu indirmek için TIKLAYINIZ!

Genel

Mobildev SMS Servisleri tarafından geliştirilen COM Object API, kullandıkları yazılım geliştirme platformlarıyla SMS çözümleri geliştirmek isteyen yazılım geliştiricilere sunulmuş bir COM çözümüdür.

IDE bağımsız olmasına karşın, işletim sistemi desteğine bağlı olarak çalıştığı için (Sadece Windows platformu), Microsoft teknolojileriyle çalışan yazılım geliştiricilerin tercih ettiği bir çözümdür. Bu araçla 30.000 (önerilen) adete kadar aynı içerikli ya da farklı içerikli SMS mesaj gönderimi yapabilirsiniz.

COM API http://gateway.mobilus.net/com.mobilus adresine HTTP port 80 üzerinden bağlantı yaparak Mobildev SMS Gateway’a ulaşmaktadır. Eğer güvenlik duvarı uygulamalarının denetiminde olan bir ağ üzerinde çalışıyorsanız, Mobildev COM API’nin kullanıldığı bilgisayarın bu adrese çift yönlü olarak erişimine izin verilmiş olması gerekmektedir.
 
Unutmayın: Mobildev COM API tarafından sunulan yöntemler, belirtilen şekilde kullanarak çağırılmalıdır. Çağırılan yöntemler http://gateway.mobilus.net/com.mobilus adresine, taşımış oldukları parametreleri aktarırlar. Aktarılan parametreler Gateway tarafından işlenir. Eğer parametre bilgilerinde ya da gönderilen SMS paketinde hata oluşmuşsa, yakalanan hata HTTP üzerinden önceden tanımlı bir kod olarak göndericiye iletilir. Eğer bir hata oluşmamışsa gönderilmiş olan parametre ya da SMS paketine uygun dönüş ifadesi hazırlanıp HTTP üzerinden göndericiye iletilir.

Unutmayın: COM Object sadece 32 bit işletim sistemlerinde çalışmaktadır!


Sistem Gereksinimleri

 
Mobildev COM Object API çözümünü kullanabilmeniz için gereken minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.
 • Windows 98 ikinci sürüm yada üzeri isletim sistemi
 • Internet Explorer 6 SP1
 • Microsoft Data Access Components v2.0 (MDAC 2.0)

 

Kullanıcı Bilgilerinin Kontrolü

SMS gönderimine başlamadan önce SMS kullanıcı bilgilerinin kontrolü sağlanmalıdır. Mevcut SMS hesabınız bulunmuyorsa test hesabı almak için TIKLAYINIZ.

Gateway'e yollanan kullanıcı bilgilerinin doğruluğu sistem tarafından kontrol edilerek kullanıcı hesabına ait kredi bilgisi ve orijinatör bilgisi sistem tarafından gönderilir. Kullanıcı bilgilerinin kontrolü sırasında Username, company_code ve password bilgileri kontrol edilir.

Gateway'e gönderilen bilgilerin kontrolü gerçekleştirildiğinde; bilgiler hatalıysa 01 Hata Kodu döner. Hata Kodu 01, Hatalı Kullanıcı Adı – Şifre – Bayi Kodu bilgilerinden birinin ya da tamamının hatalı olduğu anlamına gelir. Bu durumda Mobildev Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçip bilgilerinizi kontrol etmelisiniz.
COM, kullanıcı bilgileri kontrolü için getinfo adıyla bir yöntem sunar.
 
Söz Dizimi:
getinfo “UserName,”PassWord

Bu yöntemde:
UserName parametresi, Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
Password parametresi, SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.

Unutmayın: UserName parametresine değişken aktarılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Aktarılan parametre değeri username-company_code şeklinde olmalıdır. Buradaki username parametresi kullanıcı adınızı, company_code parametresi ise bağlı olduğunuz kanalı ifade etmektedir!
 
getinfo Yöntemi Örneği:
<%
Set sms = Server.CreateObject("MobilusSMS.Gateway")
"test-mb1000","1234")
%>
Getinfo yöntemini örnekte belirtildiği gibi çağırıp Gateway’e gönderdiğinizde aşağıdaki geri dönüş değerlerini alırsınız:
 1. İşlem Başarılıysa:
  Kontör sayısı<10>
  Originator1<10>
  Originator2<10>
  OriginatorN
 2. Hata Oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları

 

Kullanılacak Karakterlere İlişkin Uyarılar

Gönderim sırasında;
 • Türkçe karakterler (ç,ş,ü,ö,ğ,Ç,Ü,Ş,Ğ,Ö,İ)

 • ~, ^^, &, <, >, €, £, ã, Ã, ‰, €, ©, ®, ∞, ° simgeleri

 • LineFeed, Enter, Tab komutları
kesinlikle kullanılmamalıdır. Mesaj metni içerisinde sadece ( ), [ ], { }, =, *, ?, \, /, %, +, #, !, ”, :, ;, _, | simgeleri kullanılabilir.

 

GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar

GSM numaraları 05321234567, 5321234567, 905321234567 şeklinde ve Numbers parametre düğümü içerisinde yazılmalıdır. GSM numaraları uygun olmayan formatta yazılırsa 04 Hata Kodu alınır. Hata Kodu 04, GSM numarası formatının hatalı olduğu anlamına gelir. Bu durumda GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar başlığı altındaki bilgileri kontrol etmelisiniz.


Kullanım Örnekleri:

<Numbers>05321234567</Numbers>
<Numbers>5321234567</Numbers>
<Numbers>905321234567</Numbers>

Unutmayın: +905321234567, 532 123 45 67, +05321234567 şeklinde ve -, ( ), [ ], { } vb. karakterlerle gönderim yapılamaz!

Gönderen Bilgisi (Alfanumerik/Originator) Kullanımına İlişkin Uyarılar

Gönderen Bilgisi (Alfanumerik/Originator), mesaj gönderimlerinde gönderici kısmında yer alan; firmaya özel tanımlanmış 11 karakterden oluşan gönderici adıdır. Gönderim sırasında hesap aktivasyonunda aktivasyon biriminin tanımladığı Gönderen Bilgisi'nin aynısı Originator Parametre düğümü içerisinde yazılmalıdır. Gönderen Bilgisi tanımlı bilgiyle eşleşmezse 06 Hata Kodu alınır. Hata Kodu 06, Tanımsız Originator bilgisi anlamına gelir.

Unutmayın: Originator ifadesinde Türkçe karakterler ve &, <, >, -, ( ), [ ], / gibi simgeler kesinlikle kullanılmamalıdır!


Toplu SMS Gönderiminde Kullanılacak Yönteme İlişkin Uyarılar

Mobildev COM Object API, SMS gönderimi için, birbirlerine bağlı çalışan ve belirli bir sırayla kullanılması gereken üç (3) adet yöntem sunmaktadır. Bunlar:
 1. addtosmsbasket
 2. sendsms
 3. clearsmsbasket

Unutmayın: Mobildev COM API’nın mesaj gönderim paketlerinin önerilen boyutu 30.000 adettir!


addtosmsbasket Yöntemi

addtosmsbasket yöntemi, gönderilmek istenen SMS paketinin hazırlanmasında kullanılır. Bu yöntemi her çağırışınızda parametre olarak belirtmiş olduğunuz GSM numarası ve mesaj içeriğinimevcut SMS paketine ekler.

Söz Dizimi:
addtosmsbasket “mesaj”,”gsmno
Bu yöntemde:
mesaj parametresi, SMS mesajı olarak gönderilmek istenen 160 karakterlik String değerini ifade eder.
gsmno parametresi, mesajın gönderileceği cep telefonu numarasını ifade eder.

sendsms Yöntemi

sendsms yöntemi, addtosmsbasket yöntemiyle olusturulmuş SMS paketini parametre olarak belirtilen kullanıcı bilgileri ile Gateway’a göndermek için kullanılır.

Söz Dizimi:
sendsms “UserName”,”PassWord”,”Originator”,”SendDate
Bu yöntemde:
UserName parametresi, Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
PassWord parametresi, SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
Originator parametresi, mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak kullanıcı adını ifade eder.
SendDate parametresi, ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder.

Unutmayın: Eğer Originator parametresine herhangi bir değer girmezseniz kullanıcıya ait tanımlanmış olan ilk Originator bilgisi kullanılır. Eğer SendDate parametresine bir değer girmezseniz mesaj gönderim işlemi hemen başlar. Bir değer belirtirseniz mesaj gönderim işlemi o tarihte yapılır!


sendsms yöntemiyle gönderilen SMS paketi Gateway’e ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:

 1. İşlem Başarılıysa: “ID: 1234567” şeklinde SMS paketine ait TimerID bilgisi döner.
 2. Hata Oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları

clearsmsbasket Yöntemi

clearsmsbasket yöntemi, addtosmsbasket yöntemiyle hazırlanmış olan paketi sendsms yöntemiyle gönderdikten sonra paket içeriğini temizlemek için kullanılır.

Unutmayın: Mobildev COM API’yı kullanarak Gateway’e ulaşan yazılım geliştiriciler, bir GSM numarasına aynı mesajın birden fazla gittiğini, aynı SMS paketinin Gateway tarafından işlendiğini ve dolayısıyla kullanıcı hesaplarından, hesaplanan miktardan daha fazla kredi düştüğünü sıklıkla belirtmektedirler. Eğer clearsmsbasket yöntemini sendsms yönteminden hemen sonra çağırmazsanız SMS paket içeriği silinmeyecek ve bir sonraki sendsms yöntemi çağrıldığında aynı mesaj(lar) aynı GSM numaralarına tekrar yollanacaktır. Çok kritik bir önemi olan clearsmsbasket yöntemini sendsms yöntemini çağırdıktan hemen sonra çağırmalısınız!


SMS Gönderimi

<%
Set sms = Server.CreateObject("MobilusSMS.Gateway")
sms.addtosmsbasket “message1”,"number1”
sms.addtosmsbasket “message1”,"number2”
sms.addtosmsbasket “message1”,”number3”
sms.addtosmsbasket “message2”,”number4”
sms.sendsms “username-company-_code”,”password”,”Originator”
sms.clearsmsbasket
%>


SMS Gönderimi
Örneği
<%
Set sms = Server.CreateObject("MobilusSMS.Gateway")
sms.addtosmsbasket “iyi bayramlar”,”05358838710”
sms.addtosmsbasket “iyi bayramlar”,”05554562312”
sms.addtosmsbasket “iyi bayramlar”,”05054215263”
sms.addtosmsbasket “bayraminizi kutlariz”,”05426532110”
sms.sendsms “test-mb1000”,”1234”,”MOBILDEV”,”311220121530
sms.clearsmsbasket
%>

Raporlamaya İlişkin Uyarılar

Mobildev COM Object API, gönderilen SMS mesajlarının raporlanması için iki çesit raporlama yöntemi sunmaktadır:
 1. Tarih Bazında Raporlama İçin getmsgstatustodate Yöntemi
 2. Gönderilen Mesaj Bazında Raporlama İçin getmsgstatus Yöntemi
Tarih Bazında Raporlama (getmsgstatustodate yöntemi)
Tarih bazında raporlama, belirtilen iki tarih arasında yapılan SMS gönderim hareketlerinin toplu halde raporlanmasında kullanılır.

Söz Dizimi:
getmsgstatus “UserName”,”PassWord”,”FDate”,“LDate
Bu yöntemde:
UserName parametresi, Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
PassWord parametresi, SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
FDate parametresi, raporun başlangıç tarihini (“Yıl-Ay-Gün” şeklinde) ifade eder
LDate parametresi, raporun bitiş tarihini (“Yıl-Ay-Gün” şeklinde) ifade eder.

getmsgstatustodate Yöntemi Örneği
<%
Set sms = Server.CreateObject(“MobilusSMS.Gateway”)
prmdonus = sms.getmsgstatus(“test-mb1000”,”1234”,”2012-06-18”,“2012-06-19”)
%>
Bilgiler Gateway’a ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:
 1. İşlem Başarılıysa:

  “TimerID<32>GSM Numarası<32>Durum<10>”
  Tarih Bazında Raporlama Geri Dönüş Değeri
  1234<32>905358838799<32>2<10>
  1234<32>905428838799<32>3<10>
  1234<32>905558838799<32>1<10>

 2. Hata Oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları
Unutmayın: Durum bilgisinde: “1” mesajın beklemede olduğunu, “2” gönderildiğini, “3” ise iletilmediğini belirtir. Geri dönüş değerlerinin tümünde bulunan <32> boşluk karakterini, <10> LineFeed karakterini temsil etmektedir!

Gönderilen Mesaj Bazında Raporlama (getmsgstatus yöntemi)
Gönderilen mesaj bazında raporlama,diğer adıyla TimerID bazında raporlama, bir SMS paketine ait mesaj gönderim hareketlerini raporlamada kullanılır.

Söz Dizimi:

getmsgstatus “UserName”,”PassWord”,”TimerID
Bu yöntemde:
UserName parametresi, Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
PassWord parametresi, SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
TimerID parametresi, rapor almak istenilen SMS paketine ait TimerID bilgisini ifade eder.

getmsgstatus Yöntemi Örneği
<%
Set sms = Server.CreateObject("MobilusSMS.Gateway")
prmdonus = sms.getmsgstatus(“test-mb1000”,”1234”,”1423567”)
%>

Bilgiler Gateway’a ulaştığında iki çesit geri dönüş değeri alınır:
 1. İşlem Başarılıysa:

 2. “TimerID<32>GSM Numarası<32>Durum<10>”
  Tarih Bazında Raporlama Geri Dönüş Değeri
  1234<32>905448838799<32>2<10>
  1234<32>905378838799<32>3<10>
  1234<32>905058838799<32>1<10>

 3. Hata Oluşmuşsa: Bknz. Hata Kodları
Unutmayın: Raporlar sadece geriye dönük 3 ay öncesine kadar sistemden çekilebilmektedir!

Raporlamada Durum Bilgisi Kontrolüne İlişkin Uyarılar

Raporlama sırasında gönderimi başarı olan paket için 3 farklı durum bilgisi döner:
 • "1" mesajın beklemede olduğunu;
 • "2" mesajın gönderildiğini;
 • "3" mesajın iletilmediğini ifade eder.

Hata Kodları

Hata Kodu
Açıklama
-2
SMS Sepeti Boş
-1
İnternet bağlantısında sorun var
COM nesnesi bir güvenlik duvarı uygulamasına takıldı
SMS paketinin boyutu olması gerekenden fazla
01
Hatalı Kullanıcı Adı
Hatalı Şifre
Hatalı Bayi Kodu
02
Yetersiz kredi
03
Mesaj henüz işleme girmedi
04
Gelen XML yok
05
XML düğümü eksik ya da hatalı
06
Tanımsız Originator bilgisi
07
Mesaj kodu (ID) yok
08
Verilen tarihler arasında SMS gönderimi yok
09
Tarih alanları boş - hatalı
10
SMS gönderilemedi
11
Tanımlanamayan hata
13
Rapor istenen kullanıcı yok


COM Object Api Örnek Kodlar

 
ASP Scripti
PHP Scripti
VB Projesi
Delphi Projesi
DLL Dosyası
C# Projesi


Test Hesabı AlProjem Var!
com api sms gönderme, com object sms api sms gönderme, com üzerinden sms gönderme, çözüm geliştirici api, wiki, bulk sms api, toplu sms api, sms api, developer api


Follow @mobildev_tweets