Hakkımızda Tarifeler İletişim
TOPLU SMS XML APIAna Sayfa
Sistem Gereksinimleri
Kullanılacak Karakterlere İlişkin Uyarılar
Standart Dil Çevrimine İlişkin Uyarılar
Mesaj İçeriğindeki Karakter Sayısına Göre Action Kullanımına İlişkin Uyarılar
Toplu SMS Gönderiminde Kullanılacak Yönteme İlişkin Uyarılar
Raporlamada Durum Bilgisi Kontrolüne İlişkin Uyarılar
Hata Kodları
Kullanıcı Bilgilerinin Kontrolü
GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar
Gönderen Bilgisi Kullanımına İlişkin Uyarılar
160 Karakter Üstü Gönderimlerde Karakter Kontrolüne İlişkin Uyarılar
Raporlamaya İlişkin Uyarılar
OTP Servis Kullanımına İlişkin Uyarılar
XML Api Örnek Kodları

Toplu SMS XML API Kullanım Kılavuzunu indirmek için TIKLAYINIZ!


Genel

Mobildev XML Interfaces, XML belgeleriyle çalışan yazılım geliştiricilerin, uygulamalarına SMS gönderimini XML üzerinden entegre etmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Her işletim sistemi platformunun desteklediği bir araç olması ve her IDE ile kullanılabilir olması nedeniyle, yazılım geliştiricilerin tercih ettiği çözümümüzdür.

Yazılım geliştiriciler, bu belgede belirtilen şekilde hazırlamış oldukları XML ifadelerini, http://gateway.mobilus.net/com.mobilus (Bundan sonra Gateway olarak anılacaktır.) adresine, kendi çözümlerinde bir XMLHTTP isteği oluşturarak gönderirler. Gönderilen XML ifadesi Mobildev XML Parser tarafından işlenir. Eğer XML ifadesinde ya da XML ifadesi içinde bulunan parametre düğümlerinin herhangi birinde bir hata oluşmuşsa, yakalanan hata HTTP üzerinden önceden tanımlı bir kod olarak göndericiye iletilir. Eğer bir hata oluşmamışsa gönderilmiş olan XML ifadesinin işlevine uygun geri donuş ifadesi hazırlanıp HTTP üzerinden göndericiye iletilir. Önceden tanımlı hata kodları, belgenin ilgili ayrımında ayrıntılı olarak açıklanacaktır.


Sistem Gereksinimleri

Mobildev XML API çözümünü kullanabilmeniz için gereken minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Windows 98 SE, ME, 2000, XP, UNIX, Linux ya da MacOS İşletim Sistemi

  • Internet Explorer 6 SP1 (Windows Platformu için)

  • cURL kütüphanesi (PHP kullanan geliştiriciler için)


Kullanıcı Bilgilerinin Kontrolü

SMS gönderimine başlamadan önce SMS kullanıcı bilgilerinin kontrolü sağlanmalıdır. Mevcut SMS hesabınız bulunmuyorsa test hesabı almak için TIKLAYINIZ.

Gateway'e yollanan kullanıcı bilgilerinin doğruluğu sistem tarafından kontrol edilerek kullanıcı hesabına ait kredi bilgisi ve orijinatör bilgisi sistem tarafından gönderilir. Kullanıcı bilgilerinin ontrolü sırasında Username, company_code, password ve action bilgileri kontrol edilir.

Username:Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.

Company Code: SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
Password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
Action: Gateway'e gönderilen XML ifadesinin hangi işlev için gönderildiğini rakamsal bazda ifade eden parametre düğümüdür.

Gateway'e gönderilen bilgilerin kontrolü gerçekleştirildiğinde; bilgiler hatalıysa 01 Hata Kodu döner. Hata Kodu 01, Hatalı Kullanıcı Adı – Şifre – Bayi Kodu bilgilerinden birinin ya da tamamının hatalı olduğu anlamına gelir. Bu durumda Mobildev Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçip bilgilerinizi kontrol etmelisiniz.

Kullanıcı bilgilerinin kontrolünde olması gereken XML ifadesi aşağıdaki gibidir:

<MainReportRoot>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>4</Action>
</MainReportRoot>


Bilgi Kontrolü İçin Örnek XML İfadesi:

<MainReportRoot>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>4</Action>
</MainReportRoot>


Gateway'e gönderilen bilgilerin kontrolü gerçekleştirildiğinde; bilgiler doğruysa aşağıdaki geri dönüş değerini alırsınız:

Kontör sayısı<10>
Originator1<10>
Originator2<10>
OriginatorN


Kullanılacak Karakterlere İlişkin Uyarılar

Gönderim sırasında;

  • Türkçe karakterler (ç,ş,ü,ö,ğ,Ç,Ü,Ş,Ğ,Ö,İ) .

  • ~, ^^, &, <, >, €, £, ã, Ã, ‰, €, ©, ®, ∞, ° simgeleri

  • LineFeed, Enter, Tab komutları

kesinlikle kullanılmamalıdır.

Mesaj metni içerisinde sadece ( ), [ ], { }, =, *, ?, \, /, %, +, #, !, ", :, ;, _, | simgeleri kullanılabilir.


GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar

GSM numaraları 05321234567, 5321234567, 905321234567 şeklinde ve Numbers parametre düğümü içerisinde yazılmalıdır. GSM numaraları uygun olmayan formatta yazılırsa 04 Hata Kodu alınır. Hata Kodu 04, GSM numarası formatının hatalı olduğu anlamına gelir. Bu durumda GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar başlığı altındaki bilgileri kontrol etmelisiniz.


Kullanım Örnekleri:

<Numbers>05321234567</Numbers>
<Numbers>5321234567</Numbers>
<Numbers>905321234567</Numbers>

Unutmayın: +905321234567, 532 123 45 67, +05321234567 şeklinde ve -, ( ), [ ], { } vb. karakterlerle gönderim yapılamaz!


Standart Dil Çevrimine İlişkin Uyarılar

Mesaj metni oluşumunda ASCII (Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) karakterleri dışında karakter kullanımı varsa Dil Çevirici kullanılması gerekmektedir.


Çevirici Kod Örneği:

public static string ConvertMessage(string message)
{
message = message.Replace("Ü", "U");
message = message.Replace("ü", "u");
message = message.Replace("Ğ", "G");
message = message.Replace("ğ", "g");
message = message.Replace("İ", "I");
message = message.Replace("ı", "i");
message = message.Replace("Ş", "S");
message = message.Replace("ş", "s");
message = message.Replace("Ç", "C");
message = message.Replace("ç", "c");
message = message.Replace("Ö", "O");
message = message.Replace("ö", "o");
message = message.Replace("é", "e");
message = message.Replace("`", "'");
message = message.Replace("^", "'");
message = message.Replace("…", ".");
message = message.Replace("ˆ", "'");
message = message.Replace("'", "'");
message = message.Replace("'", "'");
message = message.Replace("'", "'");
message = message.Replace("\r", "");
message = message.Replace("\n", "");
message = message.Replace("\r\n", "");
message = message.Replace("?", "##S##");
message = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(message));
message = message.Replace("?", "");
message = message.Replace("##S##", "?");
message = message.Replace("&", "&");
message = message.Replace("<", "<");
message = message.Replace(">", ">");
return message;
}

Gönderen Bilgisi (Alfanumerik/Originator) Kullanımına İlişkin Uyarılar

Gönderen Bilgisi (Alfanumerik/Originator), mesaj gönderimlerinde gönderici kısmında yer alan; firmaya özel tanımlanmış 11 karakterden oluşan gönderici adıdır. Gönderim sırasında hesap aktivasyonunda aktivasyon biriminin tanımladığı Gönderen Bilgisi'nin aynısı Originator Parametre düğümü içerisinde yazılmalıdır. Gönderen Bilgisi tanımlı bilgiyle eşleşmezse 06 Hata Kodu alınır. Hata Kodu 06, Tanımsız Originator bilgisi anlamına gelir.

Büyük ve Küçük Harfli Örnek Kullanım:


<Originator>MOBILDEV</Originator>
<Originator>mobildev</Originator>


Unutmayın: Originator ifadesinde Türkçe karakterler ve &, <, >, -, ( ), [ ], / gibi simgeler kesinlikle kullanılmamalıdır!


Mesaj İçeriğindeki Karakter Sayısına Göre Action Kullanımına İlişkin Uyarılar

SMS paketi 160 karakter altı ve 160 karakter üstü mesaj metinlerinden oluşuyorsa gönderim öncesi karakter kontrolü yapılarak Action parametresi ayarlanmalıdır. 160 karakter altı mesajlar ayrı, 160 karakter üstü mesajlar ayrı paketler halinde gönderilmelidir.

160 Karakter Altı Mesaj Metinleri İçin Action Kullanımı:
160 karakter altındaki mesajlar için aynı mesaj mesaj birden fazla GSM numarasına gönderilecekse: <Action>0</Action>
160 karakter altındaki mesajlar için farklı mesajlar farklı GSM numaralarına gönderilecekse: <Action>1</Action>

160 Karakter Üstü Mesaj Metinleri İçin Action Kullanımı:
160 karakter üstündeki mesajlar için aynı mesaj mesaj birden fazla GSM numarasına gönderilecekse: <Action>40</Action>
160 karakter üzerindeki mesajlar için farklı mesajlar farklı GSM numaralarına gönderilecekse: <Action>41</Action>


160 Karakter Üstü Gönderimlerde (Concat SMS) Karakter Kontrolüne İlişkin Uyarılar

 
Karakter uzunluğuna göre SMS adedi tabloda belirtildiği şekilde olmaktadır:

1 ile 153 karakter arası 1 SMS

153 ile 306 karakter arası 2 SMS

306 ile 459 karakter arası 3 SMS

459 ile 612 karakter arası 4 SMS


Unutmayın: 160 karakteri geçen mesajlarda giden her mesajın uzunluğu 153 karaktere düşmektedir!


Toplu SMS Gönderiminde Kullanılacak Yönteme İlişkin Uyarılar

Toplu olarak gönderilecek mesajlar tek tek paketler halinde değil toplu paketler halinde gönderilmelidir. Tek tek gönderilen paketler sistemde yoğunluk oluşturmakta ve bu yoğunluk mesajların gitmesinde gecikmeye neden olmaktadır. Gönderilecek mesajlar mümkün olduğunca tek bir XML ifadesi hazırlanarak Gateway'e yollanmalıdır. İnternet bağlantısı ve sistem yoğunluğu nedenleriyle olası gecikmeleri önlemek için önerilen SMS paketi boyutu 30.000 adettir.

XML SMS API gönderimi için 2 çeşit XML ifadesi bulunmaktadır. Aynı mesaj metni ile yapılacak Toplu SMS gönderimlerinde SMS to Many; farklı mesajlar farklı GSM numaralarına gönderilecekse SMS MultiSenders yöntemi kullanılmalıdır.


SMS to Many:

SMS To Many ifadesi, aynı mesajı birden fazla GSM numarasına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS paketi boyutu 30.000 adettir. Aşağıda SMS To Many XML ifadesi gösterilmektedir:

<MainmsgBody>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>0</Action>
<Mesgbody>message</Mesgbody>
<Numbers>GSM No1, GSM No2</Numbers>
<Originator>originator</Originator>
<SDate></SDate>
</MainmsgBody>

SMS To Many XML İfadesi Örneği

<MainmsgBody>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>0</Action>
<Mesgbody>dogum gununuz kutlu olsun</Mesgbody>
<Numbers>05421234567,05321234567</Numbers>
<Originator>MOBILDEV</Originator>
<SDate>010120121530</SDate>
</MainmsgBody>

 

SMS MultiSenders:

SMS MultiSenders ifadesi, farklı mesajları farklı GSM numaralarına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS paketi boyutu 30.000 adettir. Aşağıda SMS MultiSenders XML ifadesi gösterilmektedir:


<MainmsgBody>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>1</Action>
<Messages>
<Message>
<Mesgbody>message1</Mesgbody>
<Number>GSM No1</Number>
</Message>
<Message>
<Mesgbody>message2</Mesgbody>
<Number>GSM No2</Number>
</Message>
</Messages>
<Originator>originator</Originator>
<SDate></SDate>
</MainmsgBody>


SMS MultiSenders XML İfadesi Örneği

<MainmsgBody>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>1</Action>
<Messages>
<Message>
<Mesgbody>dogum gununuz kutlu olsun</Mesgbody>
<Number>05427654321</Number>
</Message>
<Message>
<Mesgbody>yeni yilinizi kutlariz.</Mesgbody>
<Number>05327654321</Number>
</Message>
</Messages>
<Originator>MOBILDEV</Originator>
<SDate></SDate>
</MainmsgBody>


Concat SMS To Many XML

<MainmsgBody>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>40</Action>
<Mesgbody>message</Mesgbody>
<Numbers>GSM No 1,GSM No 2</Numbers>
<Originator>originator</Originator>


Concat SMS To Many XML Örneği

<MainmsgBody>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>40</Action>
<Mesgbody>01.01.2012 tarihinde saat 10.00'da Kadikoy Bahariye Caddesinde gerceklesecek olan acilisimizda siz degerli müsterimizi gormekten memnuniyet duyacagimizi belirtiriz.</Mesgbody>
<Numbers>05421234567,05321234567</Numbers>
<Originator>MOBILDEV</Originator>


Concat SMS MultiSenders XML

<MainmsgBody>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>41</Action>
<Messages>
<Message>
<Mesgbody>message 1</Mesgbody>
<Number>GSM No1</Number>
</Message>
<Message>
<Mesgbody>message 2</Mesgbody>
<Number>GSM No2</Number>
</Message>
</Messages>
<Originator>originator</Originator>
<SDate></SDate>
</MainmsgBody>


Concat SMS MultiSenders XML

<MainmsgBody>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>41</Action>
<Messages>
<Message>
<Mesgbody>01.01.2012 tarihinde saat 10.00'da Kadikoy Bahariye Caddesinde gerceklesecek olan acilisimizda siz degerli müsterimizi gormekten memnuniyet duyacagimizi belirtiriz.</Mesgbody>
<Number>05427654321</Number>
</Message>
<Message>
<Mesgbody>10.01.2012 tarihinde saat 11.00'de Kadikoy Bahariye subemizde gerceklesecek ucretsiz cilt bakim uygulamasinin yani sira %20'ye varan indirim ve surpriz hediyeleri kacirmayin…</Mesgbody>
<Number>05327654321</Number>
</Message>
</Messages>
<Originator>MOBILDEV</Originator>
<SDate></SDate>
</MainmsgBody>


Raporlamaya İlişkin Uyarılar

TimerID Bazında Raporlama: Yapılan her SMS paketi (XML ifadesi) gönderiminde sistem TimerID bilgisi verir. TimerID, gönderilen SMS paketine sistem tarafından otomatik olarak atanan numaradır.


TimerID (paket bazında) rapor almak için aşağıdaki XML ifadesi kullanılmalıdır ve Action parametresi 3 olmalıdır:

<MainReportRoot>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>3</Action>
<MsgID>TimerID</MsgID>
</MainReportRoot>

TimerId Bazında Rapor Alma Örneği:

<MainReportRoot>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>3</Action>
<MsgID>65432</MsgID>
</MainReportRoot>

Tarih Bazında Raporlama: Tarih Bazında Raporlama için Action parametresi 2 olmalıdır. Tarih aralığı belirtmek için Fdate, raporun başlangıç tarihi; Ldate, raporun bitiş tarihinin girilmesi gereken parametrelerdir.

Tarih bazında rapor almak için aşağıdaki XML ifadesi kullanılmalıdır:

<MainReportRoot>
<UserName>username-company_code</UserName>
<PassWord>password</PassWord>
<Action>2</Action>
<FDate>year-month-day</FDate>
<LDate>year-month-day</LDate>
</MainReportRoot>


Tarih Bazında Raporlama Örneği:

<MainReportRoot>
<UserName>test-mb1000</UserName>
<PassWord>12345</PassWord>
<Action>2</Action>
<FDate>2012-01-01</FDate>
<LDate>2012-03-31</LDate>
</MainReportRoot>


XML ifadesi Gateway'a ulaştığında iki çeşit geri dönüş değeri alınır:
1- İşlem Başarılı
2- Hatalı Geri Dönüş Değeri bknz: Hata Kodları

Unutmayın: Raporlar sadece geriye dönük 3 ay öncesine kadar sistemden çekilebilmektedir!


Raporlamada Durum Bilgisi Kontrolüne İlişkin Uyarılar

Raporlama sırasında gönderimi başarı olan paket için 3 farklı durum bilgisi döner:

  • "1" mesajın beklemede olduğunu;
  • "2" mesajın gönderildiğini;
  • "3" mesajın iletilmediğini ifade eder.

OTP Servis Kullanımına İlişkin Uyarılar

OTP servis kullanımıyla gönderilecek mesajlarda uygulanacak API entegrasyonu Toplu SMS entegrasyonu ile aynıdır. Toplu SMS hesap aktivasyonu sağlanırken tanımlamalar OTP servisine yapılır.

Unutmayın: OTP SMS sadece güvenlik gerektiren şifre ve anlık bilgilendirme şifre gönderimlerinde kullanıldığı için Toplu SMS gönderimleri yapılmamalıdır!


Hata Kodları

Hata Kodu

Açıklama

01

Hatalı Kullanıcı Adı

Hatalı Şifre

Hatalı Bayi Kodu

02

Mesaj Gönderimi: Yetersiz kredi
Geçersiz ID: Böyle bir mesaj (ID) kodu yok
Raporlama: Paket işlenmemiş ya da Gateway tarafında beklemede

03

Tanımsız Action parametresi

04

Gelen XML yok

05

XML düğümü eksik ya da hatalı

06

Tanımsız Orijinatör bilgisi

07

Mesaj kodu (ID) yok

08

Verilen tarihler arasında SMS gönderimi yok

09

Tarih alanları boş - hatalı

10

SMS gönderilemedi

11

Tanımlanamayan hata

12

Admin yetkisiyle ulaşılabilecek bir alana Admin yetkisi olmayan biri ulaşmaya çalıştı.

13

Rapor istenen kullanıcı yok


XML Api Örnek Kodlar


ASP Scripti

PHP Scripti

VB Projesi

Delphi Projesi

VB.net Projesi

C# Projesi

Java Projesi

Phyton ProjesiTest Hesabı AlProjem Var!
sms developer,sms developer api,sms developer tool,geliştirici araçları,sms api,çözüm geliştirici araçları,api nedir,sms script,developer tool,xml api,wiki, bulk sms api


Follow @mobildev_tweets