Hakkımızda Tarifeler İletişim
SOAP SMS APIAna Sayfa
Sistem Gereksinimleri
Mesaj Gönderim Yöntemleri
Kullanılacak Karakterlere İlişkin Uyarılar
Gönderen Bilgisi Kullanımına İlişkin Uyarılar
OTP Servis Kullanımına İlişkin Uyarılar
Kullanıcı Bilgilerinin Kontrolü
160 Karakter Üstü Gönderimlerde Karakter Kontrolüne İlişkin Uyarılar
GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar
Raporlamaya İlişkin Uyarılar
Hata Kodları


SOAP SMS API Kullanım Kılavuzunu indirmek için TIKLAYINIZ!

Genel

Mobildev Web Servisi, XML teknolojisi ve HTTP protokolü kullanarak gerçekleşen, fiziksel üç katmanlı mimariye sahip Mobildev Servisine istemci ucundan gelen taleplerin belirli standartlara uygun olarak gönderilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.
Yazılım geliştiriciler, http://gateway.mobilus.net/soap/API.asmx  adresini kullanarak servise erişebilirler.
Unutmayın: Mobildev Web Servisi, Toplu SMS gönderimleri için tasarlanmış bir çözümdür. Yollanacak mesajlar mümkün olduğunca tek bir seferde Web Servisine iletilmelidir.

Unutmayın: SOAP SMS API ile 160 karakter üstü Concat SMS gönderimleri yapabilirsiniz!

Sistem Gereksinimleri

Mobildev JAVA SMS API çözümünü kullanabilmeniz için gereken minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.
 • Windows 98 SE, ME, 2000, XP, 2003, Linux, UNIX ya da MAC OS işletim sistemİ
 • İnternet Explorer 6 SP1 (Windows Platformu İçin)


Kullanıcı Bilgilerinin Kontrolü

SMS gönderimine başlamadan önce SMS kullanıcı bilgilerinin kontrolü sağlanmalıdır. Mevcut SMS hesabınız bulunmuyorsa test hesabı almak için TIKLAYINIZ.

public UserInfo GetInfo(string username, string company_code, string password)
Gönderilen Değerler
string username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
string company_code: Mobildev hesabınızın bağlı olduğu kanal kodunuzu ifade eder.
string password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.

Örnek SOAP
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetInfo xmlns="http://tempuri.org/">
<username>mobildev</username>
<company_code>mb1000</company_code>
<password>1234</password>
</GetInfo>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri Dönüş Değerleri
Gönderilen değerlere karşılık aşağıda yer alan geri dönüş değerleri Gateway tarafından gönderilir:
int status: İşlem durumunu sayısal olarak gösterir.
string StatusString: İşlem durumu açıklamasını ifade eder.
int credit: Hesaba ait kredi miktarını ifade eder.
String[] Originators: Hesabınıza tanımlı olan gönderen bilgilerinin listesini ifade eder.

Örnek SOAP Nesnesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GetInfoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<GetInfoResult>
<Credit>int</Credit>
<Originators>
<string>string</string>
<string>string</string>
</Originators>
<Status>int</Status>
<StatusString>string</StatusString>
</GetInfoResult>
</GetInfoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Mesaj (SMS) Gönderim Yöntemleri


Mobildev Web Servis SMS gönderimi için 4 çeşit yöntem sunmaktadır:
 1. SMSToMany
 2. SMSToManyConcat
 3. SMSMultiSenders
 4. SMSMultiSendersConcat

SMSToMany

public SMSResult SMSToMany(string username, string company_code, string password, string originator, string sendDate, string message, string numbers)
SMSToMany ifadesi, aynı mesajı bir veya birden fazla GSM numarasına göndermek için kullanılır. Önerilen paket boyutu 30.000 adettir.
Unutmayın: SMSToMany ile SMS gönderiminde mesaj metni 160 karakterden uzun olursa gönderilen mesaj metninin ilk 160 karakteri mesaj olarak gönderilecektir!

Gönderilen Değerler
string username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
string company_code: Mobildev hesabınızın bağlı olduğu kanal kodunuzu ifade eder.
string password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
string originator: Mesajın gönderildiği GSM numarası kısmında gönderen kısmında çıkacak değeri ifade eder.
string sendDate: ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder. Boş gönderilirse mesaj gönderimi hemen yapılır. Eğer ileri bir tarihte SMS’in gönderilmesi gerekiyorsa SMS’in gönderileceği tarihi belirtmeniz gerekmektedir.
string message: Gönderilecek mesaj bilgisini ifade eder.
string numbers: Mesajın gönderileceği numara(lar) bilgisidir. Numaraları virgül “,” ile ayırarak aynı mesaj metnini birden fazla GSM numarasına daha hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Geçerli telefon numarası formatları 05321234567,5321234567, 905321234567’dir.
Örnek SOAP Nesnesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SMSToManyResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<SMSToManyResult>
<StatusCode>int</StatusCode>
<StatusText>string</StatusText>
<TimerID>11</TimerID>
</SMSToManyResult>
</SMSToManyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri Dönüş Değeri
int Status: İşlem durumunun sayısal gösterimini ifade eder.
string StatusString: İşlem durumunun açıklamasını ifade eder.
string TimerID: Mesaj gönderim paketine ait ID bilgisini ifade eder. TimerID, gönderilen SMS paketine sistem tarafından otomatik olarak atanan numaradır.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SMSToManyResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<SMSToManyResult>
<StatusCode>int</StatusCode>
<StatusText>string</StatusText>
<TimerID>string11</TimerID>
</SMSToManyResult>
</SMSToManyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


SMSToManyConcat

public SMSResult SMSToManyConcat(string username, string company_code, string password, string originator, string sendDate, string message, string numbers)
SMSToManyConcat ifadesi, aynı mesajı bir veya birden fazla GSM numarasına göndermek için kullanılır. Önerilen paket boyutu 30.000 adettir. SMSToManyConcat ile SMS gönderiminde mesaj metni 160 karakterden uzun gönderimler için kullanılmaktadır.
Unutmayın: Mesaj metni 160 karakterden kısa olduğunda mesajlarınız Operatör tarafından red edilecektir!

160 Karakter Üstü Gönderimlerde (Concat SMS) Karakter Kontrolüne İlişkin Uyarılar

1 ile 153 karakter arası 1 SMS
153 ile 306 karakter arası 2 SMS
306 ile 459 karakter arası 3 SMS
459 ile 612 karakter arası 4 SMS

Unutmayın: 160 karakteri geçen mesajlarda giden her mesajın uzunluğu 153 karaktere düşmektedir!

Gönderilen Değerler
string username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
string company_code: Mobildev hesabınızın bağlı olduğu kanal kodunuzu ifade eder.
string password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
string originator: Mesajın gönderildiği GSM numarası kısmında gönderen kısmında çıkacak değeri ifade eder.
string sendDate: ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder. Boş gönderilirse mesaj gönderimi hemen yapılır. Eğer ileri bir tarihte SMS’in gönderilmesi gerekiyorsa SMS’in gönderileceği tarihi belirtmeniz gerekmektedir.
string message: Gönderilecek mesaj bilgisini ifade eder.
string numbers: Mesajın gönderileceği numara(lar) bilgisidir. Numaraları virgül “,” ile ayırarak aynı mesaj metnini birden fazla GSM numarasına daha hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Geçerli telefon numarası formatları 05321234567,5321234567, 905321234567’dir.

Örnek SOAP Nesnesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SMSToManyConcat xmlns="http://tempuri.org/">
<username>test</username>
<company_code>mb1000</company_code>
<password>1234</password>
<originator>mobildev</originator>
<sendDate>2012-06-18</sendDate>
<message>mutlu yillar</message>
<numbers>05321234567</numbers>
</SMSToManyConcat>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri Dönüş Değeri
int Status: İşlem durumunun sayısal gösterimini ifade eder.
string StatusString: İşlem durumunun açıklamasını ifade eder.
string TimerID: Mesaj gönderim paketine ait ID bilgisini ifade eder. TimerID, gönderilen SMS paketine sistem tarafından otomatik olarak atanan numaradır.

Örnek SOAP Nesnesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SMSToManyResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<SMSToManyResult>
<StatusCode>int</StatusCode>
<StatusText>string</StatusText>
<TimerID>string</TimerID>
</SMSToManyResult>
</SMSToManyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


SMSMultiSenders

public SMSResult SMSMultiSenders(string username, string company_code, string password, string originator, string senddate, SMSInfo[] smsInfoArray)
SmsMultiSenders ifadesi, farklı mesajları farklı GSM numaralarına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS Paketi boyutu 30.000'dir.
 Unutmayın: SMSMultiSenders ile SMS gönderiminde mesaj metni 160 karakterden uzun olursa gönderilen mesaj metninin ilk 160 karakteri mesaj olarak gönderilecektir!

Gönderilen Değerler

string username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
string company_code: Mobildev hesabınızın bağlı olduğu kanal kodunuzu ifade eder.
string password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
string originator: Mesajın gönderildiği GSM numarası kısmında gönderen kısmında çıkacak değeri ifade eder.
string sendDate: ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder. Boş gönderilirse mesaj gönderimi hemen yapılır. Eğer ileri bir tarihte SMS’in gönderilmesi gerekiyorsa SMS’in gönderileceği tarihi belirtmeniz gerekmektedir.
SMSInfo[] smsInfoArray: Mesaj bilgilerinin tutulduğu SMSInfo nesnesini ifade eder.
SMS Info Nesnesi:
Örnek SOAP Nesnesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SMSMultiSenders xmlns="http://tempuri.org/">
<username>test</username>
<company_code>mb1000</company_code>
<password>1234</password>
<originator>mobildev</originator>
<senddate>2012-06-18</senddate>
<smsInfoArray>
<SMSInfo>
<GSMNo>05321234567</GSMNo>
<Message>mutlu yillar</Message>
</SMSInfo>
<SMSInfo>
<GSMNo>05329876543</GSMNo>
<Message>dogum gununuz kutlu olsun</Message>
</SMSInfo>
</smsInfoArray>
</SMSMultiSenders>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri Dönüş Değeri
int Status: İşlem durumunun sayısal gösterimini ifade eder.
string StatusText: İşlem durumunun açıklamasını ifade eder.
string TimerID: Mesaj gönderim paketine ait ID bilgisini ifade eder. TimerID, gönderilen SMS paketine sistem tarafından otomatik olarak atanan numaradır.

Örnek SOAP Nesnesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SMSMultiSendersResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<SMSMultiSendersResult>
<StatusCode>int</StatusCode>
<StatusText>string</StatusText>
<TimerID>11</TimerID>
</SMSMultiSendersResult>
</SMSMultiSendersResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

SMSMultiSendersConcat public SMSResult SMSMultiSendersConcat(string username, string company_code, string password, string originator, string senddate, SMSInfo[] smsInfoArray)

SmsMultiSenders ifadesi, farklı mesajları farklı GSM numaralarına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS Paketi boyutu 30.000'dir.
Unutmayın: SMSMultiSenders ile SMS gönderiminde mesaj metni 160 karakterden uzun olursa gönderilen mesaj metninin ilk 160 karakteri mesaj olarak gönderilecektir!

Gönderilen Değerler
string username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
string company_code: Mobildev hesabınızın bağlı olduğu kanal kodunuzu ifade eder.
string password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
string originator: Mesajın gönderildiği GSM numarası kısmında gönderen kısmında çıkacak değeri ifade eder.
string sendDate: ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder. Boş gönderilirse mesaj gönderimi hemen yapılır. Eğer ileri bir tarihte SMS’in gönderilmesi gerekiyorsa SMS’in gönderileceği tarihi belirtmeniz gerekmektedir.
SMSInfo[] smsInfoArray: Mesaj bilgilerinin tutulduğu SMSInfo nesnesini ifade eder.
SMS Info Nesnesi:

Örnek SOAP Nesnesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SMSMultiSenders xmlns="http://tempuri.org/">
<username>test</username>
<company_code>mb1000</company_code>
<password>1234</password>
<originator>mobildev</originator>
<senddate>2012-12-31</senddate>
<smsInfoArray>
<SMSInfo>
<GSMNo>05321234567</GSMNo>
<Message>01.01.2012 tarihinde saat 10.00’da Kadikoy Bahariye Caddesinde gerceklesecek olan acilisimizda siz degerli müsterimizi gormekten memnuniyet duyacagimizi belirtiriz.</Message>
</SMSInfo>
<SMSInfo>
<GSMNo>05329876543</GSMNo>
<Message>10.01.2012 tarihinde saat 11.00’de Kadikoy Bahariye subemizde gerceklesecek ucretsiz cilt bakim uygulamasinin yani sira %20’ye varan indirim ve surpriz hediyeleri kacirmayin…</Message>
</SMSInfo>
</smsInfoArray>
</SMSMultiSenders>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri Dönüş Değeri

int Status: İşlem durumunun sayısal gösterimini ifade eder.
string StatusText: İşlem durumunun açıklamasını ifade eder.
string TimerID: Mesaj gönderim paketine ait ID bilgisini ifade eder. TimerID, gönderilen SMS paketine sistem tarafından otomatik olarak atanan numaradır.

Örnek SOAP Nesnesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<SMSMultiSendersResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<SMSMultiSendersResult>
<StatusCode>int</StatusCode>
<StatusText>string</StatusText>
<TimerID>11</TimerID>
</SMSMultiSendersResult>
</SMSMultiSendersResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Test Hesabı AlProjem Var!

Kullanılacak Karakterlere İlişkin Uyarılar

Gönderim sırasında;
 • Türkçe karakterler (ç,ş,ü,ö,ğ,Ç,Ü,Ş,Ğ,Ö,İ) .
 • ~, ^^, &, <, >, €, £, ã, Ã, ‰, €, ©, ®, ∞, ° simgeleri
 • LineFeed, Enter, Tab komutları
kesinlikle kullanılmamalıdır.

Mesaj metni içerisinde sadece ( ), [ ], { }, =, *, ?, \, /, %, +, #, !, ”, :, ;, _, | simgeleri kullanılabilir.

GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar

GSM numaraları 05321234567, 5321234567, 905321234567 şeklinde ve Numbers parametresi içerisinde yazılmalıdır.
Unutmayın: +905321234567, 532 123 45 67, +05321234567 şeklinde ve -, ( ), [ ], { } vb. karakterlerle gönderim yapılamaz!

Gönderen Bilgisi (Alfanumerik/Originator) Kullanımına İlişkin Uyarılar

Gönderen Bilgisi (Alfanumerik/Originator), mesaj gönderimlerinde gönderici kısmında yer alan; firmaya özel tanımlanmış 11 karakterden oluşan gönderici adıdır. Gönderim sırasında hesap aktivasyonunda aktivasyon biriminin tanımladığı Gönderen Bilgisi'nin aynısı Originator Parametre düğümü içerisinde yazılmalıdır. Gönderen Bilgisi tanımlı bilgiyle eşleşmezse 06 Hata Kodu alınır. Hata Kodu 06, Tanımsız Originator bilgisi anlamına gelir.
Unutmayın: Originator ifadesinde Türkçe karakterler ve &, <, >, -, ( ), [ ], / gibi simgeler kesinlikle kullanılmamalıdır!


Raporlamaya İlişkin Uyarılar

Mobildev Web Servisleri gönderilen SMS mesajlarının raporlanması için iki çeşit raporlama seçeneği sunmaktadır.
 1. İki Tarih Aralığında Raporlama
 2. TimerID’ye Göre Raporlama

İki Tarih Aralığında Raporlama

public ReportResult DateReport(string username, string company_code, string password,string fDate, string eDate)

Belirtilen iki tarih arasında yapılmış SMS gönderimlerinin raporlanması için kullanılır.

Gönderilen Değerler:
string username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
string company_code: Mobildev hesabınızın bağlı olduğu kanal kodunuzu ifade eder.
string password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
string FDate: Raporun başlangıç tarihini ifade eder. Geçerli format 2012-01-25 (YılAyGün)
string eDate: raporun bitiş tarihini ifade eder. Geçerli format 2012-01-31 (YılAyGün)

Örnek SOAP Nesnesi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<DateReport xmlns="http://tempuri.org/">
<username>test</username>
<company_code>mb1000</company_code>
<password>1234</password>
<fDate>2012-01-25</fDate>
<eDate>2012-01-31</eDate>
</DateReport>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri Dönüş

TimerID: Mesaj gönderim paketine ait ID bilgisini ifade eder. TimerID, gönderilen SMS paketine sistem tarafından otomatik olarak atanan numaradır.
GSMNo: Mesajın gönderildiği GSM numarasını ifade eder. Örnek GSM No 00905321234567
StatusCode: Mesajın iletim durumunu ifade eder. Durum bilgisinde "1" beklemede olduğunu, "2" gönderildiğini, "3" iletilmediğini ifade eder.
Status Text: Durum bilgisinin Text olarak ifadesidir.

Örnek SOAP Nesnesi:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<DateReportResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<DateReportResult>
<Status>int</Status>
<StatusString>string</StatusString>
<ReportInfos>
<ReportInfo>
<TimerID>11</TimerID>
<GSMNo>05321234567</GSMNo>
<StatusCode>string</StatusCode>
<StatusText>string</StatusText>
</ReportInfo>
<ReportInfo>
<TimerID>11</TimerID>
<GSMNo>05321234567</GSMNo>
<StatusCode>string</StatusCode>
<StatusText>string</StatusText>
</ReportInfo>
</ReportInfos>
</DateReportResult>
</DateReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

OTP Servis Kullanımına İlişkin Uyarılar

OTP servis kullanımıyla gönderilecek mesajlarda uygulanacak API entegrasyonu Toplu SMS entegrasyonu ile aynıdır. Toplu SMS hesap aktivasyonu sağlanırken tanımlamalar OTP servisine yapılır.
Unutmayın: OTP SMS sadece güvenlik gerektiren şifre ve anlık bilgilendirme şifre gönderimlerinde kullanıldığı için Toplu SMS gönderimleri yapılmamalıdır!


Hata Kodları

Hata Kodu
Açıklama
01
Hatalı Kullanıcı Adı Hatalı Şifre Hatalı Bayi Kodu
02
Yetersiz kredi
06
Tanımsız Originator bilgisi
07
Mesaj kodu (ID) yok
08
Verilen tarihler arasında SMS gönderimi yok
09
Tarih alanları boş - hatalı
10
SMS gönderilemedi
11
Tanımlanamayan hata
13
Rapor istenen kullanıcı yok
14
Mesaj metni 160 karakterden uzun
15
Paket boyutu 30.000'den fazla olamaz


Test Hesabı AlProjem Var!
SOAP API SMS Gönderme, SOAP SMS API SMS Gönderme, SOAP üzerinden SMS Gönderme,çözüm geliştirici api,wiki,bulk sms api


Follow @mobildev_tweets