Hakkımızda Tarifeler İletişim
Toplu Video APIAna Sayfa
Sistem Gereksinimleri
Kullanılacak Karakterlere İlişkin Uyarılar
Standart Dil Çevrimine İlişkin Uyarılar
Mesaj İçeriğindeki Karakter Sayısına Göre Action Kullanımına İlişkin Uyarılar
Toplu SMS Gönderiminde Kullanılacak Yönteme İlişkin Uyarılar
Raporlamada Durum Bilgisi Kontrolüne İlişkin Uyarılar
Hata Kodları
Kullanıcı Bilgilerinin Kontrolü
GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar
Gönderen Bilgisi Kullanımına İlişkin Uyarılar
160 Karakter Üstü Gönderimlerde Karakter Kontrolüne İlişkin Uyarılar
Raporlamaya İlişkin Uyarılar
OTP Servis Kullanımına İlişkin Uyarılar
XML Api Örnek Kodları


Toplu Video API Kullanım Kılavuzunu indirmek için TIKLAYINIZ!

Genel

Mobildev Web Servisi, XML teknolojisi ve HTTP protokolü kullanılarak gerçekleştirilen, fiziksel üç katmanlı mimariye sahip Mobildev Servisine istemci ucundan gelen taleplerin belirli bir standartlara uygun olarak gönderilmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Yazılım geliştiriciler, http://gateway.mobilus.net/video/videoapi.asmx adresini kullanarak servise erişebilirler.

Sistem Gereksinimleri

Mobildev Toplu Video API çözümünü kullanabilmeniz için gereken minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.
  • Windows 98 SE, ME, 2000, XP, UNIX, Linux ya da MacOS İşletim Sistemi

  • İnternet Explorer 6 SP1 (Windows Platformu için)

Kullanıcı Bilgilerinin Kontrolü

SMS gönderimine başlamadan önce SMS kullanıcı bilgilerinin kontrolü sağlanmalıdır. Mevcut SMS hesabınız bulunmuyorsa test hesabı almak için TIKLAYINIZ.

public string getInfo(string username, string companycode, string password)
Gateway'e yollanan kullanıcı bilgilerinin doğruluğu sistem tarafından kontrol edilerek kullanıcı hesabına ait kredi bilgisi ve orijinatör bilgisi sistem tarafından gönderilir. Kullanıcı bilgilerinin kontrolü sırasında username, companycode, password ve action bilgileri kontrol edilir.

String username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
String companycode: SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
String password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.

Gateway'e gönderilen bilgilerin kontrolü gerçekleştirildiğinde; bilgiler hatalıysa 01 Hata Kodu döner. Hata Kodu 01, Hatalı Kullanıcı Adı – Şifre – Bayi Kodu bilgilerinden birinin ya da tamamının hatalı olduğu anlamına gelir. Bu durumda Mobildev Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçip bilgilerinizi kontrol etmelisiniz.

Örnek SOAP Verisi:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<getInfo xmlns="http://mobildev.net/videocell/">
<username>string</username>
<companycode>string</companycode>
<password>string</password>
</getInfo>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Gateway'e gönderilen bilgilerin kontrolü gerçekleştirildiğinde; bilgiler doğruysa aşağıdaki geri dönüş değerini alırsınız:

Kontör sayısı<10>
Originator1<10>
Originator2<10>
OriginatorN


Geri dönüş değerlerinde bulunan <10> LineFeed karakterini temsil etmektedir. Originator bilgisi SMS gönderimlerinizde hedef GSM numarasının “Gönderen” kısmında çıkacak olan bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgi 11 karakterlik nümerik ya da alfanümerik karakterlerden oluşan (Türkçe ve &, <, > gibi özel karakterler içermeyen) bir ifade olabilir.

Eğer hata oluşmuşsa bknz. Hata Kodları

Geri Dönüş SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<getInfoResponse xmlns="http://mobildev.net/videocell/">
<getInfoResult>string</getInfoResult
</getInfoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Kullanılacak Karakterlere İlişkin Uyarılar

Gönderim sırasında;
  • Türkçe karakterler (ç,ş,ü,ö,ğ,Ç,Ü,Ş,Ğ,Ö,İ) .
  • ~, ^^, &, <, >, €, £, ã, Ã, ‰, €, ©, ®, ∞, ° simgeleri
  • LineFeed, Enter, Tab komutları
kesinlikle kullanılmamalıdır.
Mesaj metni içerisinde sadece ( ), [ ], { }, =, *, ?, \, /, %, +, #, !, ”, :, ;, _, | simgeleri kullanılabilir.

GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar

GSM numaraları 05321234567, 5321234567, 905321234567 şeklinde ve Numbers parametre düğümü içerisinde yazılmalıdır. GSM numaraları uygun olmayan formatta yazılırsa 04 Hata Kodu alınır. Hata Kodu 04, GSM numarası formatının hatalı olduğu anlamına gelir. Bu durumda GSM Numarası Formatına İlişkin Uyarılar başlığı altındaki bilgileri kontrol etmelisiniz.


Kullanım Örnekleri:

<Numbers>05321234567</Numbers>
<Numbers>5321234567</Numbers>
<Numbers>905321234567</Numbers>

Unutmayın: +905321234567, 532 123 45 67, +05321234567 şeklinde ve -, ( ), [ ], { } vb. karakterlerle gönderim yapılamaz!

Standart Dil Çevrimine İlişkin Uyarılar

Mesaj metni oluşumunda ASCII (Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) karakterleri dışında karakter kullanımı varsa Dil Çevirici kullanılması gerekmektedir.


Çevirici Kod Örneği:

public static string ConvertMessage(string message)
{
message = message.Replace("Ü", "U");
message = message.Replace("ü", "u");
message = message.Replace("Ğ", "G");
message = message.Replace("ğ", "g");
message = message.Replace("İ", "I");
message = message.Replace("ı", "i");
message = message.Replace("Ş", "S");
message = message.Replace("ş", "s");
message = message.Replace("Ç", "C");
message = message.Replace("ç", "c");
message = message.Replace("Ö", "O");
message = message.Replace("ö", "o");
message = message.Replace("é", "e");
message = message.Replace("`", "'");
message = message.Replace("^", "'");
message = message.Replace("…", ".");
message = message.Replace("ˆ", "'");
message = message.Replace("‘", "'");
message = message.Replace("’", "'");
message = message.Replace("‘", "'");
message = message.Replace("\r", "");
message = message.Replace("\n", "");
message = message.Replace("\r\n", "");
message = message.Replace("?", "##S##");
message = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(message));
message = message.Replace("?", "");
message = message.Replace("##S##", "?");
message = message.Replace("&", "&");
message = message.Replace("<", "<");
message = message.Replace(">", ">");
return message;
}

Gönderen Bilgisi (Alfanumerik/Originator) Kullanımına İlişkin Uyarılar

Gönderen Bilgisi (Alfanumerik/Originator), mesaj gönderimlerinde gönderici kısmında yer alan; firmaya özel tanımlanmış 11 karakterden oluşan gönderici adıdır. Gönderim sırasında hesap aktivasyonunda aktivasyon biriminin tanımladığı Gönderen Bilgisi'nin aynısı Originator Parametre düğümü içerisinde yazılmalıdır. Gönderen Bilgisi tanımlı bilgiyle eşleşmezse 06 Hata Kodu alınır. Hata Kodu 06, Tanımsız Originator bilgisi anlamına gelir.

Büyük ve Küçük Harfli Örnek Kullanım:

<Originator>MOBILDEV</Originator>
<Originator>mobildev</Originator>


Unutmayın: Originator ifadesinde Türkçe karakterler ve &, <, >, -, ( ), [ ], / gibi simgeler kesinlikle kullanılmamalıdır!


Test Hesabı AlProjem Var!


Toplu Video Gönderiminde Kullanılacak Yönteme İlişkin Uyarılar

Mobildev Video Servisi, Video Gönderimi için iki farklı fonksiyon sunmaktadır. Bunlar;
  1. sendVideo; bu metot sayesinde bir video dosyasını aynı konu başlığı altında bir veya birden fazla GSM numarasına göndermenize olanak sağlar.
  2. sendVideoMultiSender; bu metot sayesinde bir video dosyasını farklı konu başlıkları ile farklı GSM numaralarına göndermenize olanak sağlar.

Video Gönderme (SendVideo)

public string sendVideo(string username, string companycode, string password, string subject, string gsmnos, string originator, string sdate, string fileName, byte[] fileBytes)
String username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
String companycode: SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
String password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
String subject: Gönderilecek olan videoya ait konu bilgisini ifade eder.
String gsmnos: Videonun gönderileceği GSM numarası bilgisini ifade eder. Birden fazla kişiye gönderebilmek için numaraları virgül (,) ile ayırabilirsiniz.
String originator: Mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak kullanıcı bilgisini ifade eder.
String sdate: Mesajın gönderileceği tarih bilgisini ifade eder. Eğer bu alan boş bırakılırsa mesaj hemen gönderilir, geçerli tarih formatı: 311220120959 ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika)
String fileName:
Gönderilecek videonun dosya adını ifade eder. Örn: “ornek.3gp”
Byte [] fileBytes: Gönderilecek dosyanın byte halidir. Net örnek olarak kısacaSystem.IO.File.ReadAllBytes("C:\video\ornek.3gp")dır. Dosya boyutu en fazla 2 MB olabilir.

Örnek SOAP Verisi

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<sendVideo xmlns="http://mobildev.net/videocell/">
<username>string</username>
<companycode>string</companycode>
<password>string</password>
<subject>string</subject>
<gsmnos>string</gsmnos>
<originator>string</originator>
<sdate>string</sdate>
<fileName>string</fileName>
<fileBytes>base64Binary</fileBytes>
</sendVideo>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Geri dönüş değeri olarak işlem başarılı ise “ID: 123456” şeklinde mesaj gönderim paketine ait TimerID bilgisi döner.
Eğer işlem hatalı ise bkz. Hata Kodları

Geri Dönüş SOAP Datası
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<sendVideoResponse xmlns="http://mobildev.net/videocell/">
<sendVideoResult>string</sendVideoResult>
</sendVideoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Video Gönderme (sendVideoMultiSender)
public string sendVideoMultiSender(string username, string companycode, string password, SMSInfo[] smsInfoArray, string originator, string sdate, string fileName, byte[] fileBytes)

String username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
String companycode: SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
String password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
String subject: Gönderilecek olan videoya ait konu bilgisini ifade eder.
String gsmnos: Videonun gönderileceği GSM numarası bilgisini ifade eder. Birden fazla kişiye gönderebilmek için numaraları virgül (,) ile ayırabilirsiniz.
SMSInfo[] smsInfoArray: SMSInfo objesi bir paket içerisinde aynı videoyu farklı konu başlıkları ile GSM Numaralarına göndermek için kullanılır, subject ve GSM field’larından oluşmaktadır.
String originator:
Mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak kullanıcı bilgisini ifade eder.
String sdate: Mesajın gönderileceği tarih bilgisini ifade eder. Eğer bu alan boş bırakılırsa mesaj hemen gönderilir, geçerli tarih formatı: 311220120959 ggaayyyyssdd (GünAyYılSaatDakika)
String fileName:
Gönderilecek videonun dosya adını ifade eder. Örn: “ornek.3gp”
Byte [] fileBytes: Gönderilecek dosyanın byte halidir. Net örnek olarak Net örnek olarak kısaca System.IO.File.ReadAllBytes("C:\video\ornek.3gp") şeklindedir. Dosya boyutu en fazla 2 MB olabilir.

Örnek SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<sendVideoMultiSender xmlns="http://mobildev.net/videocell/">
<username>string</username>
<companycode>string</companycode>
<password>string</password>
<smsInfoArray>
<SMSInfo>
<GSMNo>string</GSMNo>
<Subject>string</Subject>
</SMSInfo>
<SMSInfo>
<GSMNo>string</GSMNo>
<Subject>string</Subject>
</SMSInfo>
</smsInfoArray>
<originator>string</originator>
<sdate>string</sdate>
<fileName>string</fileName>
<fileBytes>base64Binary</fileBytes>
</sendVideoMultiSender>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri dönüş değeri olarak işlem başarılı ise “ID: 123456” şeklinde mesaj gönderim paketine ait TimerID bilgisi döner.
Eğer işlem hatalı ise bkz. Hata Kodları

Geri Dönüş SOAP Datası
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<sendVideoMultiSenderResponse xmlns="http://mobildev.net/videocell/"> <sendVideoMultiSenderResult>string</sendVideoMultiSenderResult>
</sendVideoMultiSenderResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Test Hesabı AlProjem Var!

Raporlamaya İlişkin Uyarılar

Mobildev Web Servisi gönderilen video mesajlarının raporlanması için iki çeşit raporlama seçeneği sunmaktadır:
1. Tarih Arası Raporlama (reportbyDate)
2. Gönderilen Mesaj Paketine Göre Sorgulama (reportbyId)
Tarih Arası Raporlama:
public string reportByDate(string username, string companycode, string password, string FDate, string LDate)
String username: Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
String companycode: SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
String password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
String Fdate: Raporun başlangıç tarihini ifade eder. Örn: 2012-01-01
String LDate: Raporun bitiş tarihini ifade eder. Örn: 2012-01-31
Örnek SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<reportByDate xmlns="http://mobildev.net/videocell/">
<username>string</username>
<companycode>string</companycode>
<password>string</password>
<FDate>string</FDate>
<LDate>string</LDate>
</reportByDate>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri Dönüş SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<reportByDateResponse xmlns="http://mobildev.net/videocell/">
<reportByDateResult>string</reportByDateResult>
</reportByDateResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri dönüş değeri başarılı ise:
“TimerID”<32>“GSM NO”<32>”Durum”<32>”İzlenme Durumu”<32>”izlenme tarihi”


Örnek:

1234<32>05321234567<32>2<32>0<32><10>
1234<32>05321234568<32>2<32>1<32>2012-01-31 16:30<10>

Geri Dönüş Değeri hatalı ise bkz. Hata Kodları

Unutmayın: Durum bilgisinde “1”; mesajın beklemede olduğunu, “2”; mesajın iletildiğini, “3”; mesajın iletilemediğini belirtmektedir. İzlenme durumda “0”; videonun henüz izlenmediğini, “1” ise videonun izlendiğini belirtmektedir. İzlenme durumu 0 iken, izlenme tarihi boş gelecektir. Video eğer izlenmiş ise izlenme tarihi YIL-AY-GÜN SAAT-DAKİKA şeklinde gelecektir. Geri dönüş değerinde bulunan <32> boşluk karakterini, <10> LineFeed karakterini ifade etmektedir.

Gönderilen Mesaj Paketine Göre Raporlama (reportById)
public string reportById(string username, string companycode, string password, string packetid)

String username:
Mobildev SMS hesabı üzerinde tanımlı kullanıcı adınızı ifade eder.
String companycode: SMS kullanıcı adınızın tanımlı olduğu kanal bilgisidir (client kodu olarak da adlandırılabilir).
String password: SMS kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade eder.
String packetID: Gönderdiğiniz mesaj paketine ait TimerID (paket ID) bilgisini ifade eder.

Örnek SOAP Verisi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<reportById xmlns="http://mobildev.net/videocell/">
<username>string</username>
<companycode>string</companycode>
<password>string</password>
<packetid>string</packetid>
</reportById>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri Dönüş SOAP Verisi

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<reportByIdResponse xmlns="http://mobildev.net/videocell/">
<reportByIdResult>string</reportByIdResult>
</reportByIdResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Geri dönüş değeri başarılı ise:
“TimerID”<32>“GSM NO”<32>”Durum”<32>”İzlenme Durumu”<32>”izlenme tarihi”


Örnek:

1234<32>05321234567<32>2<32>0<32><10>
1234<32>05321234568<32>2<32>1<32>2012-01-31 16:30<10>

Geri Dönüş Değeri hatalı ise bkz. Hata Kodları

Unutmayın: Durum bilgisinde “1”; mesajın beklemede olduğunu, “2”; mesajın iletildiğini, “3”; mesajın iletilemediğini belirtmektedir. İzlenme durumda “0”; videonun henüz izlenmediğini, “1” ise videonun izlendiğini belirtmektedir. İzlenme durumu 0 iken, izlenme tarihi boş gelecektir. Video eğer izlenmiş ise izlenme tarihi YIL-AY-GÜN SAAT-DAKİKA şeklinde gelecektir. Geri dönüş değerinde bulunan <32> boşluk karakterini, <10> LineFeed karakterini ifade etmektedir.

Unutmayın: Raporlar sadece geriye dönük 3 ay öncesine kadar sistemden çekilebilmektedir!

Raporlamada Durum Bilgisi Kontrolüne İlişkin Uyarılar

 
Raporlama sırasında gönderimi başarı olan paket için 3 farklı durum bilgisi döner:
  • "1" mesajın beklemede olduğunu;
  • "2" mesajın gönderildiğini;
  • "3" mesajın iletilmediğini ifade eder.

Hata Kodları

Hata Kodu
Açıklama
01
Hatalı Kullanıcı Adı
Hatalı Şifre
Hatalı Bayi Kodu
02
Konu (subject alanı) boş bırakılamaz
03
Konu (subject) alanı 100 karakterden uzun olamaz
04
SMS gönderimi için herhangi bir GSM numarası bilgisi gönderilmemiş
05
Yetersiz kredi
06
Dosya adı alanı boş bırakılamaz
07
Dosya tipi .3pg olmalıdır
08
Dosya gönderimi yapılmamış
09
Dosya boyutu en fazla 2 MB olabilir
10
Dosya oluşturma işlemi esnasında bir hata oluştu. Dosyanızın uygun formatta ve doğru işlendiğine emin olunuz.
11
Hatalı gönderen (originator) bilgisi
12
Belirtilen packetId sistemde bulunamadı veya henüz işlenmedi
13
Gönderilen FDate veya Sdate hatalı veya boş bırakılmış. Uygun format 2012-12-31 (Yıl-Ay-Gün)
14
Belirtilen tarihler arasında herhangi bir gönderiminiz bulunmamaktadır
15
Tanımlanamayan hata


Test Hesabı AlProjem Var!
geliştirici araçları,video api,çözüm geliştirici araçları,api nedir,developer tool,wiki,bulk video api,toplu video api,video developer,video developer api,video developer tool


Follow @mobildev_tweets