Hakkımızda Tarifeler İletişim
TCKN-MSISDN SorgulamaAna Sayfa
Sistem Gereksinimleri
Sorgulama
Hata Kodları
Raporlama

  TCKN-MSISDN Sorgulama API Kullanım Kılavuzunu indirmek için TIKLAYINIZ!


Genel

TCKN-MSISDN Sorgulama API, HTTP/XML veya HTTP/JSON post tabanlı bir entegrasyon sistemidir. Sorgulama yapmak için Mobildev tarafından belirlenen bir XML / JSON formatını ilgili URL'e post edilmesi ile gerçekleşir. Servise aynı anda 50.000 T.C. Kimlik numarasını gönderebilirsiniz. Mobildev TCKN-MSISDN parser gönderdiğiniz T.C. Kimlik numaralarını Turkcell veri tabanından sorgular ve ilgili sonucu raporlama yöntemi ile alabilirsiniz.
Oluşturulan XML veya JSON ifadelerini kullandığınız yönteme göre ilgili URL'e post etmeniz gerekmektedir.

URL Adresleri
XML       : http://gateway.mobildev.com/sdp/xml
JSON     : http://gateway.mobildev.com/sdp/json

Sistem Gereksinimleri

Mobildev XML API ve SOAP API çözümlerini kullanabilmeniz için gereken minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.
  • Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Windows7, Windows8, UNIX, Linux ya da MacOS İşletim Sistemi
  • İnternet Explorer 6 SP1 (Windows Platformu için)
  • cURL kütüphanesi (PHP kullanan geliştiriciler için)


Hata Kodları

Hata Kodu
Açıklama
01
Hatalı Kullanıcı Adı
Hatalı Şifre
Hatalı Bayi Kodu
02
Mesaj Gönderimi: Yetersiz kredi
Geçersiz ID: Böyle bir mesaj (ID) kodu yok
Raporlama: Paket işlenmemiş ya da Gateway tarafında beklemede
03
Tanımsız Action parametresi
04
Gelen XML yok
05
XML düğümü eksik ya da hatalı
06
Tanımsız Orijinatör bilgisi
07
Mesaj kodu (ID) yok
08
Verilen tarihler arasında SMS gönderimi yok
09
Tarih alanları boş - hatalı
10
SMS gönderilemedi
11
Tanımlanamayan hata
12
Admin yetkisiyle ulaşılabilecek bir alana Admin yetkisi olmayan biri ulaşmaya çalıştı.
13
Rapor istenen kullanıcı yok

Hata Kodları Dönüş Formatları

XML

<mobiltim>
   <status>00</status>
<description>success</description>
</mobiltim>


JSON

{
   "mobiltim": {
     "status": "00",
     "description":"success"
   }
}


Sorgulama

MSISDN bilgisi sorgulanacak T.C. Kimlik Numaraları aşağıdaki tabloda verilen XML / JSON formatlarına uygun hale getirilir ve Gateway'e gönderilir. Gateway her sorgulama için tekil bir ID bilgisi oluşturur, bu ID bilgisi ile sorgulama sonuçlarını yapabilirsiniz.

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mobiltim>
     <username>username</username>
     <companycode>companycode</companycode>
     <password>password</password>
     <action>1</action>
     <tcknlist>
        <tckn>12345678901</tckn>
        <tckn>12345678902</tckn>
        <tckn>12345678903</tckn>
     </tcknlist>
     <description></description>
</mobiltim>


JSON

{
     "mobiltim": {
        "username": "username",
        "companycode": "companycode",
        "password": "password",
        "action": "1",
        "tcknlist": {
          "tckn": [
          "12345678901",
     "12345678902",
     "12345678903"
          ]
        },
     "description" : "description"
     }
}Node
Data Tipi
Açıklama
Username
String
Mobildev tarafından verilen kullanıcı adı
Companycode
String
Bağlı olduğunuz bayi kodu
Password
String
Kullanıcı hesabınıza ait şifre bilgisi
Action
İnt
Gateway'de tanımlı sorgulama metodu için default tanımlı olan işlem Idsi
Tcknlist
List
Sorgulanacak olan T.C. Kimlik No.ların listesi
tckn
String
11 karakterli T.C. Kimlik Numarası
Description
String
Sorgulama ile ilgili açıklama alanı


Oluşturduğunuz XML / JSON ifadesini Gateway'e post ettiğinizde;

1) İşlem Başarılı ise


XML

<mobiltim>
     <status>0</status>   
<requestId>requestId</requestId>
</mobiltim>


JSON

{
     "mobiltim": {
        "status": "0",
        "requestId": "requestId"
     }
}


Göndermiş olan sorgulama talebine ait işlem Idsi requestId'dir. Data formatı: Int

2) İşlem hatalı ise bkz. Hata Kodları

Raporlama

Yapmış olduğunuz sorgular göndermiş olduğunuz T.C. Kimlik No sayısına göre farklılık gösterebilir. Veri tabanına kayıt işlemi için sorgulamanın bitmesini beklemeniz önerilir.

Daha önce yapmış olduğunuz sorgulamalara ait raporları almak için:

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mobiltim>
  <username>username</username>
  <companycode>companycode</companycode>
  <password>password</password>
  <action>2</action>
  <packetId>requestId</packetId>
</mobiltim>


JSON

{
  "mobiltim": {
    "username":"username",
    "companycode":"companycode",
    "password":"asdf1234",
    "action": "2",
    "packetId":"requestId"
   }
}


İfadelerinden entegrasyonunuza uygun olanı hazırlayıp Gateway'e post ettiğinizde:

Node
Data Tipi
Açıklama
Username
String
Mobildev tarafından verilen kullanıcı adı
Companycode
String
Bağlı olduğunuz bayi kodu
Password
String
Kullanıcı hesabınıza ait şifrebilgisi
Action
İnt
Gateway'de tanımlı sorgulama metodu için default tanımlı olan işlem Idsi
packetId
Int
Daha önce yapmış olduğunuz sorguya ait requestId bilgisidir.


1) İşlem Başarılı ise

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<mobiltim>
  <status>0</status>
  <packetId>3</packetId>
  <senddate>2012-11-02 09:42:10</senddate>
  <packetStatus>1</packetStatus>
  <endDate>2012-11-02 10:05:46</endDate>
  <recordCount>3</recordCount>
  <tcknlist>
    <tckn>
       <value>12345678901</value>
       <search-result>2</search-result>
    </tckn>
    <tckn>
       <value>12345678902</value>
       <search-result>1</search-result>
    </tckn>
    <tckn>
       <value>12345678903</value>
       <search-result>0</search-result>
       <msisdn-list>
          <msisdn>532XXXXXX</msisdn>
          <msisdn>533XXXXXX</msisdn>
       </msisdn-list>
     </tckn>
   </tcknlist>
</mobiltim>


JSON

{
   "mobiltim": {
     "status": "0",
     "packetId": "3",
     "senddate": "2012-11-02 09:42:10",
     "packetStatus": "1",
     "endDate": "2012-11-02 10:05:46",
     "recordCount": "3",
     "tcknlist": {
       "tckn": [
        {
          "value": "12345678901",
          "search-result": "2"
        },
        {
          "value": "12345678902",
          "search-result": "1"
        },
        {
          "value": "12345678903",
          "search-result": "0",
          "msisdn-list": {
             "msisdn": [
             "532XXXXXXX",
             "533XXXXXXX"
          ]
        }
      }
      ]
    }
  }
}Node
Tip
Açıklama
Status
İnt
Sorgulamanın başarılı olduğuna dair oluşturulan işlem başarılı kodu
packetId
İnt
Raporun alındığı request Id bilgisi
Senddate
Date
Sorgulama başlangıç tarihi data formatı: yyyy-aa-gg ss:dk:sn
Packetstatus
Int
Sorgulama durumudur;
0 - Sorgulama bekleniyor
1 - Sorgulama Tamamlandı
6 - Tanımsız kullanıcı veya hatalı içerik dolayısı ile iptal edildi
7 - Sistem hatası
9 - Sorgulama devam ediyor
Enddate
Date
Sorgulama bitiş tarihidir. Dataformatı: yyyy-aa-gg ss:dk:sn
RecordCount
Int
Sorgulama yapılan pakette bulunan kayıt sayısı
Tcknlist
List<tckn>
Sorgulaması yapılan T.C. Kimlik numaralarına ait liste
tckn
Xml / json node
 
value
String
T.C. Kimlik Bilgisi
search-result
İnt
İlgili T.C. Kimlik bilgisine ait sorgulama sonucu
0 - Sorgulama başarılı
1 - TC kimlik numarası sistemde tanımlı değildir, Turkcell’den hizmet almamaktadır.
2 - Sorgulanan TC Kimlik Numarası için Turkcell sisteminde rehbere izinli, kayıtlı hat bulunmamaktadır.
Sorgulama sonucuna ait dönen diğer değerler ise sistem hatasıdır.
msisdn-list
List<msisdn>
Eğer sorgu sonucu başarılı ise Turkcell tarafından verilen GSM No bilgisidir.
msisdn
String
T.C. Kimlik numarasına ait msisdn


2) İşlem hatalı ise bkz. Hata KodlarıTest Hesabı AlProjem Var!
tckn msisdn api,TC Kimlik No ile SMS api,TC Kimlik Numarasına SMS api,TCKN api,TC Kimlik No İle SMS Gönderme api,TC Kimlik No api,TC Kimlik No SOAP api,TC Kimlik No XML api,Developer,Wiki


Follow @mobildev_tweets